SEMINARIUM / MÖTE Län: Västra Götalands län

Vad krävs för ett klimatneutralt Sverige år 2045?

I april 2018 släppte nio olika branscher i Sverige klimatfärdplaner med visionen att helt reducera sina koldioxidutsläpp till år 2045 och bli klimatneutrala. Dessa färdplaner har Sweco, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, sammanställt i en rapport ”Klimatneutral konkurrenskraft – Kvantifiering av åtgärder i klimatfärdplaner”. I rapporten har man även kvantifierat det tillkommande behov av el och biobränslen som branscherna pekar på krävs.

Men hur mycket mer el och biobränslen skulle omställningen egentligen kräva? Och hur stor utsläppsminskning kan åtgärderna potentiellt bidra med?

Under en lunch gästas vi av Linda Flink, energi- och klimatexpert på Svenskt Näringsliv, som redogör för rapporten och vad som krävs för att omställningen ska kunna realiseras på ett sätt som stärker Sveriges och svenska företags konkurrenskraft.

Vi gästas också av Lars Höglund, VD Furetank, som berättar om deras omställningsresa för en mer miljövänlig rederiverksamhet.

Vi bjuder på lunch.

Seminariet är kostnadsfritt.

Varmt Välkomna!

Datum och tid

  • Fredag 5 april 2019, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Näringslivets hus Göteborg, Södra Hamngatan 53, Göteborg