Polarbröd satsade tidigt på egen el  


Innan elförsörjning och hållbarhet blev trendord var bagerijätten Polarbröd i full färd med att säkra den egna elförsörjningen. För 10 år sedan satte företaget målet att vara självförsörjande på förnybar el till 2022. 

Dagens extrema skillnader i priser eller leveranssvårigheter i vissa regioner kunde nog ingen förutse. Men när Polarbröd skissade på en tioårsplan 2012 stod det klart att elsystemet inte var optimalt. 

– Vid investeringsbeslutet 2013 var vi medvetna om de obalanser i produktion som började uppstå mellan elprisområdena. Syftet med investeringen var inte att stabilisera elsystemet utan att satsa på en långsiktigt hållbar lösning för att säkra tillgången och stabilisera kostnaderna för förnybar el, säger Lars Wikman, vd för Polarbröds systerbolag Polarrenen, som ansvarar för koncernens energiproduktion. 

Som en del av tioårsplanen sattes målet att vara självförsörjande på förnybar el till 2022. De följande åren förvärvade Polarbröd fyra vindkraftverk i parkerna Bösjövarden och Mässingberget som driftsattes 2015. Även ett femte vindkraftverk förvärvades i november 2021. Med det nya förvärvet ökar bolagets årsproduktion med cirka 7 GWh till totalt 35 GWh. Det innebär att Polarbröd har uppnått sitt mål med råge. Nu skissar Polarbröd på nya hållbarhetssatsningar för de kommande tio åren. 

– I våra ekologiska hållbarhetsmål till 2032 gäller att vi fortsatt ska vara självförsörjande på förnybar energi. Vi strävar också efter att minska energianvändningen i våra processer, säger Lars Wikman. 

Lönsam satsning 

Med åren har elproduktion blivit en del av verksamheten. Det har gjort företaget till en rutinerad elproducent med stora skalfördelar, berättar han. 

– Efter ett antal år då längre avtal är tecknade för service, elhandel, drift och underhåll av verken minskar arbetsbördan och tiden för den löpande förvaltningen. När väl detta är på plats skapas goda förutsättningar att växa då den administrativa bördan att förvärva och driva ytterligare ett vindkraftverk är marginell. 

I Polarbröds fall var det ingen självklarhet att den egna elproduktionen skulle bli lönsam. Det är först på senare år som bolaget har kunnat skörda frukterna från sin satsning. 

– Rent ekonomiskt har satsningen fram till 2020 inte genererat den avkastning som vi förväntat oss, men från 2021 och framöver ser utsikterna goda ut att generera ett starkt positivt kassaflöde som kan nyttjas inom koncernen för fortsatta satsningar, avslutar Lars Wikman. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist