Företagen löser våra största utmaningar

Just nu sker en global kapplöpning. Länder och regioner tävlar om att leda omställningen till en fossilfri ekonomi. Vinnarna kommer att skapa sig en långsiktig plattform för tillväxt och välstånd. Här har Sverige en unik möjlighet. Vårt innovativa näringsliv står redo att återigen bana vägen. Men omställningen kräver mer fossilfri el, snabbare tillståndsprocesser, vassare utbildningsinsatser, och att nya idéer omfamnas.

Just nu tappar Sverige mark i välståndsligan. Den nuvarande placeringen är den lägsta någonsin. Under 2023 väntas Sverige ha den lägsta tillväxten i hela EU, vilket betyder att vi kommer att halka efter än mer.

Nu behövs reformer för att få bättre fart på Sveriges ekonomi.

Risken är annars att Sverige fortsätter att tappa i konkurrenskraft. Att Sveriges problem med svag tillväxt och ett stort utanförskap permanentas. Att den gröna omställningen försenas och att vinnarna koras någon annan stans.

Med rätt förutsättningar kommer svenska företag fortsätta att lösa våra största utmaningar.

Svenska exportvaror skapar klimatnytta motsvarande 23 miljoner ton koldioxid per år.

Källa: Svenskt Näringsliv, Uppföljning av klimatnyttan – data från 2020.

Några exempel på hur näringslivet bidrar till den gröna omställningen

Industri

Industri

Inom den svenska industrin sker omfattande satsningar och investeringar på grön omställning. Med ambitiösa mål för fossilfrihet och klimatnytta spelar industrier som cement, skog och stål en viktig roll i samhällets omställning till en mer hållbar ekonomi. Tack vare digitalisering, automation och modernisering tar företagen viktiga steg för att minska sitt klimatavtryck och samtidigt skapa en grön ekonomisk tillväxt.

Läs mer

Tjänster

Tjänster

Ny teknik och innovation är avgörande i den gröna omställningen. Genom att digitalisera koldioxidintensiva verksamheter kan techsektorn hjälpa till att minska de globala utsläppen med 15 procent till år 2030. Klimatinsatserna består bland annat av utbyggnad av 5G-nätet, effektiviserad energianvändning för att minska elförbrukning och ökad cirkularitet.​

Läs mer

Byggindustri

Byggindustri

Det finns många aspekter av byggnations- och förvaltningsprocessen som kan bidra till den gröna omställningen – från tillverkning av material till drift av och förvaltning av fastigheter. Genom initiativ som återbruk av byggmaterial och eldrivna maskiner ska bygg- och anläggningssektorn uppnå sitt mål om att 2045 ha netto noll utsläpp av växthusgaser.​

Läs mer

Transporter

Transporter

Från 2010 till 2030 ska koldioxidutsläppen från lastbilstransporter i Sverige minska med 70 procent, med slutmålet att all inrikes lastbilstrafik ska vara fossilfri 2045. För att åstadkomma det har initiativ tagits för bland annat etableringen av vätgasdrivna och elektriska lastbilar samt stora investeringar i europeiska infrastruktursystem för laddstolpar.​

Läs mer

Handel och besöksnäring

Handel och besöksnäring

En viktig fråga för dagligvaruhandeln är att minska verksamheternas utsläpp. Därför är utfasningen av fossila och icke-återvinningsbara plastförpackningar samt utvecklingen av återvinningsbara alternativ prioriterade. Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige ska dagligvaruhandeln minska användningen och förbränningen av plast, öka plaståtervinning och korta livsmedelstransporter.​

Läs mer

Klimatet vinner på tillväxt

EU-ländernas ekonomi har under de senaste 30 åren växt med 60%, samtidigt som utsläppen minskat med 25%. Samma utveckling har vi haft i Sverige. ​

Källa: Timbro, ”Klimatet vinner på tillväxt”, 2023

54% av företagen som ser ett ökat behov av el kommer att avstå eller senarelägga sina investeringar om behovet av el inte kan levereras.​

Läs mer

I nybyggda vindkraftverk har effekten ökat med över 50 procent på bara ett par år. Det innebär att man kan bygga färre vindkraftverk som tar mindre yta i anspråk - men som kan producera samma mängd energi.

Källa: Svenskt Näringsliv, Startprogram för mer vindkraft.

Företagardagarna 2023

Sänkta arbetsgivaravgifter, minskad regelbörda och större utrymme åt företagen att leda klimatomställningen. Det är några av de önskemål 350 företagare förde fram till 100 politiker under Företagardagarna som ägde rum i Stockholm den 14 och 15 mars.

Titta på den digitala sändningen av Företagardagarna

Är du en av alla företagare som löser våra största utmaningar?

Nu finns det material som du kan använda dig av i sociala medier och i din mailsignatur för att visa att du är med och bidrar till den gröna omställningen.

Ladda ner
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist