Seminarium

Välkommen till Vägval – hur planerar vi infrastruktur i framtiden?

okt
04
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
4 oktober 2023, 8:30-9:30

En väl fungerande infrastruktur är en viktig pusselbit för företagsklimatet. Hur näringslivets transporter fungerar är beroende av vilken kapacitet Sveriges vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser har, och hur infrastrukturen underhålls. Varmt välkommen till boksläpp och diskussion om planering, finansiering och byggnation av transportinfrastruktur.

I Sverige planerar vi normalt infrastruktur i tolvårsperioder genom en nationell plan för infrastruktur som revideras varje mandatperiod. Budgetramarna för investeringar och underhåll samt projekten i nationell plan avgörs i en planeringsmodell som bygger på ett samspel mellan riksdag, regering och Trafikverket. Planeringsmodellen tillkom tidigt 1990-tal och har sedan dess förändrats något, till exempel som en följd av Trafikverkets bildande år 2010.

Regioner, kommuner och intresseorganisationer har vant sig dagens planeringsmodell. Samtidigt dras processen med ett antal problem, till exempel eftersatt underhåll av befintliga vägar och järnvägar, bristande kostnadskontroll och lång byggtid. Utan åtgärder riskerar dessa problem att förvärras över tid, vilket kommer att drabba tillväxt, sysselsättning och omställning.

Har dagens planeringsmodell för infrastruktur nått vägs ände och hur kan den i så fall stöpas om?

Under seminariet släpper Svenskt Näringsliv antologin ”Vägval - Fem tankar om framtidens planeringsmodell för Sveriges infrastruktur” där olika författare (Johan Nyström, Jonas Eliasson, Karolina Boholm, Fredrik Bergström, Stefan Fölster och Magnus Persson) i fristående kapitel presenterar sina respektive tankar om hur en framtida planeringsmodell kan utformas.

Vår förhoppning är att seminariet ska väcka intresse och debatt om framtidens infrastrukturplanering.

Delta digitalt eller fysiskt. Seminariet kommer att spelas in och går att se i efterhand.

Frukost serveras från kl. 8:00.

Medverkande:

Andreas Carlson (KD), infrastruktur- och bostadsminister

Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv

Karolina Boholm, Director Public Affairs Volvo Group och vice ordförande Näringslivets Transportråd

Jonas Eliasson, måldirektör tillgänglighet Trafikverket och gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet

Magnus Persson, konsult och tidigare ledamot 2013-19 och styrelsens ordförande 2020-21 i Trafikverket

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen

Kathrin Österlund, Senior Consultant Rud Pedersen

Seminariet modereras av Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv

okt
04
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
4 oktober 2023, 8:30-9:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist