GDPR

Senaste artiklarna

NYHET — 29 januari 2024

Time to make GDPR truly fit for purpose

Swedish Enterprise welcomes the launch of the long-awaited consultation by the European Commission to review how the GDPR has been applied. While the objective of ensuring personal data protection is vital, some of the provisions introduced six years ago pose significant challenges.
NYHET — 26 maj 2023

The future for the GDPR in the Light of New Regulations on the Digital Transition

Europe’s ongoing competitiveness will increasingly depend on the ability of companies to analyse and leverage data. Over the coming years, several new laws will enter into force, designed to regulate how data may be used.
NYHET — 25 maj 2023

Dags att se över GDPR – företagen vill se utvärdering

Hur företag kan analysera och använda data påverkar i allt högre grad Europas konkurrenskraft. Det kommer nya lagar inom området, men fortfarande är det främst GDPR som styr. Därför är det viktigt att diskutera och analysera konsekvenserna av GDPR.
NYHET — 9 februari 2021

Ensure the ePrivacy Regulation supports the Digital Decade

This year, 2021, is expected to be a pivotal one for data use in the EU, with several new initiatives that will increase access to data to help promote innovation, strengthen competitiveness and create a green and digitally efficient society. In order for all of this to become a reality, however, the ePrivacy proposal currently on the table must be improved, clarified and based on the General Data Protection Regulation (GDPR).
NYHET — 2 november 2020

Sverige borde gå i bräschen för privacy – startupbolag vill se nytänkande

Företaget Indivd, med bas i Sundsvall, är nu i startgroparna för att lansera sitt verktyg för anonym ansiktsigenkänning.
NYHET — 30 juni 2020

GDPR: More support for companies but no legislative changes

Every four years, the European Commission evaluates the Data Protection Regulation (GDPR). The first report states that Europe needs the acquis to be applied uniformly. This will help smaller companies and facilitate international data exchange.
REMISSVAR — 25 maj 2020

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

NYHET — 16 januari 2020

The GDPR alone is insufficient

The GDPR compromise from 2016 has been shown to have both strengths and weaknesses - particularly from a business perspective. It is vitally important to delivering proper data protection and trust, but it is demanding and costly to adhere to vague and overly-detailed legislation. This creates compelling reasons to discuss how to support compliance and important processing in order to remain technological competitive, says lawyer Carolina Brånby at the Confederation of Swedish Enterprise. The report, entitled “What’s wrong with GDPR?”, is now available in English.
NYHET — 13 januari 2020

Resurssvag tillsynsmyndighet och villrådiga företagare – GDPR efter 18 månader

Dataskyddsförordningen har varit i bruk i ett och ett halvt år. De värsta farhågorna har kommit på skam, men det finns ett stort behov av hjälp och förbättringar. ”Regeringen bör snarast möjligt tillsätta en ny utredning för att skapa regelförenkling”, säger Carolina Brånby, policyansvarig för dataskyddsfrågor.
NYHET — 20 november 2019

Ett år med GDPR – hur har det gått?

I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist