SME-kommittén - möten med politiker

Senaste artiklarna

NYHET — 18 december 2023

”Vi är bara i början av reformarbetet”

Vad ni ser nu är en färdriktning. Reformarbetet har bara börjat. Framför oss ligger satsningar av olika slag för att stärka den svenska tillväxten, bland annat genom att stärka arbetslinjen och förbättra tillståndsprocesser. Så sa Johan Jakobsson, statssekreterare, på ett möte med SME-kommittén.
NYHET — 19 juni 2023

”Viktigt med ökat engagemang för EU-frågor, inte minst för de mindre företagen” 

Sverige har under sitt ordförandehalvår i EU lyckats förankra en dagordning för långsiktig konkurrenskraft på högsta politiska nivå. Ett nödvändigt steg för att förverkliga regeringens agenda om ett friare, grönare och säkrare Europa, sade statssekreterare Christian Danielsson hos SME-kommittén.
NYHET — 16 juni 2023

Vi behöver kraftsamla mot brottsligheten

Företag är i allt ökande utsträckning utsatta för brott. Det drabbar alla sorters företag, från de minsta kvartersbutikerna till de stora globala företagen. Utvecklingen måste brytas, men hur? Skulle näringslivet kunna spela en större roll i det brottsbekämpande arbetet?
NYHET — 12 juni 2023

Minskad regelbörda högt på regeringens agenda

Att förenkla regelverken för företag samt att minska deras regelkostnader står högt på agendan, sade Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsministern, på ett möte med SME-kommitténs presidium.
NYHET — 24 april 2023

”Utbildningar och kompetenser måste bättre matcha jobben”

”Det som är genomgripande i min portfölj är att få svensk yrkesutbildning att fungera bättre. Dessutom måste gymnasieskolans dimensionering spegla arbetsmarknadens behov ännu mer.” Så sade statssekreterare Erik Scheller på SME-kommitténs aprilmöte som hade tema kompetensförsörjning.
NYHET — 4 april 2023

Företags brottsutsatthet behöver prioriteras

Företagens brottsutsatthet behöver synliggöras och tas på större allvar. På SME-kommitténs presidiemöte var Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi inbjuden för att diskutera dessa för företagen så viktiga frågor.
NYHET — 28 februari 2023

Hinder måste undanröjas för handel på den inre marknaden 

Enigheten om att det är viktigt med en förbättrad inre marknad var stor när SME-kommittéledamöter träffade EU-nämndens ordförande Hans Wallmark.
NYHET — 20 februari 2023

Näringsutskottets ordförande om småföretagarpolitiken

Kriminalitet, regelförenkling och kompetensförsörjning. Dessa var tre frågor som stod i fokus när Näringsutskottets ordförande, Tobias Andersson (SD), besökte SME-kommitténs februarimöte.
NYHET — 5 oktober 2022

Ökad samverkan kan stävja kompetensförsörjningsproblem

Samverkan mellan näringsliv och politik lär vara en av de mest framgångsrika lösningarna på växande problem med kompetensförsörjning. Om detta var SME-kommitténs ledamöter eniga med utbildningsutskottens ordförande Gunilla Svantorp (S) och ledamoten i samma utskott, Caroline Helmersson Olsson (S).
NYHET — 21 september 2022

Bra företagsklimat kräver politiskt ledarskap

En kommun med ett bra företagsklimat är en kommun som lyssnar på sina företag, har ett tydligt politiskt ledarskap och vågar ställa frågan hur de kan bli bättre. Det är erfarenheterna från två tidigare kommunalråd från kommuner som länge utmärkt sig för bra betyg från företagare.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist