Integritet och behandling av personuppgifter

För Svenskt NÀringsliv Àr personliga integritet nÄgot vi tycker Àr viktigt. Vi vill dÀrför alltid efterstrÀva en hög nivÄ av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och anvÀnder personuppgifter. Vi beskriver ocksÄ dina rÀttigheter och hur du kan göra dem gÀllande.

Du Àr alltid vÀlkommen att kontakta oss om du har frÄgor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter stÄr sist i denna text.

Vad Àr en personuppgift och vad Àr en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan hÀrledas till en fysisk person som Àr i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan Àven om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter Àr allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan Àven sÄdant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gÀller nÀr det Àr frÄga om register.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Svenskt NÀringslivs verksamhet Àr Svenskt NÀringsliv personuppgiftsansvarig. (Svenskt NÀringsliv Service AB, org. nr. 556169-4554, 114 82 Stockholm, Sverige). För vissa behandlingar, sÄsom t ex medlemsregistret, anvÀnder vi gemensamma system med vÄra medlemsorganisationer. Ansvaret mellan oss och medlemsorganisationerna Àr dÄ reglerat i avtal.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Generellt

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas, till exempel om du Àr riksdagsledamot eller lokalpolitiker, men bara om du sjÀlv kan anses ha offentliggjort informationen. För vissa tjÀnster kan du Àven, men mÄste inte, uppge intresseomrÄden. Om du skapar ett anvÀndarkonto hos oss kommer vi Àven behandla dina inloggningsuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahÄlla de tjÀnster och produkter du har begÀrt (exempelvis ett nyhetsbrev eller deltagande i en utbildning). Vi kommer Àven behandla dina personuppgifter för att vÄrda och administrera vÄr relation med dig samt, i tillÀmpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare. Vi kan Àven komma att informera dig om vÄra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i sÄvÀl ditt som vÄrt intresse.

DÀrutöver kan vi komma att anvÀnda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjÀnster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du Àr en yrkesanvÀndare kan vi Àven informera dig om produkter och tjÀnster frÄn vÄra medlemsorganisationer och partners.

Om du Àr yrkesanvÀndare kan analys och bearbetning av uppgifterna (inklusive för profilering) som vi fÄr ta del av enligt ovan (sÄsom uppgifter i samband med bestÀllning av tjÀnster eller produkter eller deltagande i seminarium eller aktiviteter anordnade av oss) komma att ske. Syftet Àr att ge mer anpassad och relevant information till dig.

Svenskt NÀringsliv behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillÀmplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter dÄ det Àr nödvÀndigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara pÄ din begÀran om service eller dÄ vi har ett annat legitimt och berÀttigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att fÄ marknadsföra vÄra tjÀnster.

Om Svenskt NÀringsliv skulle behandla dina personuppgifter för nÄgot ÀndamÄl som krÀver ditt samtycke kommer vi att inhÀmta ditt samtycke i förvÀg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahÄlla, t ex för att vi ska kunna tillhandahÄlla en tjÀnst eller fullgöra en annan begÀran frÄn dig. Detta kommer dÄ att anges eller framgÄ i samband med att uppgifterna samlas in.

För medarbetare i medlemsföretag

För medarbetare i medlemsföretag kan vi komma att behandla personuppgifter Àven pÄ andra sÀtt Àn vad som nÀmnts ovan. Detta Àr frÀmst kopplat till arbetsgivarens medlemskap och gÀller för olika kontaktpersoner. Uppgifter om kontaktpersoner kan behövas för att hantera medlemskapet och frÄgor kopplade till det. Det kan röra exempelvis kontaktpersoner vid förhandlingar eller uppgifter kring medlemskap i olika arbetsgrupper.

FrÄn vilka kÀllor hÀmtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis dĂ„ du anger dina uppgifter i samband med att du anmĂ€ler dig för att fĂ„ nyhetsbrev, deltar pĂ„ seminarier och andra event, bestĂ€ller tjĂ€nster och/eller produkter frĂ„n oss eller tar kontakt med oss. Även nĂ€r det företag du arbetar pĂ„ ansöker om och/eller ingĂ„r i en vĂ€rvningskampanj kan uppgifter samlas in om personer i ledande roller pĂ„ företaget. Ibland hĂ€mtar vi uppgifter frĂ„n tredje part.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

PersonuppgiftsbitrÀden

I en del situationer Àr det nödvÀndigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vÄrt arbete. Det handlar exempelvis om att vi anvÀnder oss av olika IT-leverantörer. De Àr att betrakta som personuppgiftsbitrÀden till oss.

Svenskt NÀringsliv har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbitrÀden och lÀmna instruktioner om hur dessa fÄr behandla personuppgifterna. Vi kontrollerar sjÀlvklart alla personuppgiftsbitrÀden för att sÀkerstÀlla att de kan lÀmna tillrÀckliga garantier avseende sÀkerheten och sekretessen för personuppgifterna.

NÀr personuppgiftsbitrÀden anlitas sker det bara för de ÀndamÄl som Àr förenliga med de ÀndamÄl vi sjÀlva har för behandlingen.

Aktörer som Àr sjÀlvstÀndigt personuppgiftsansvariga

Vi delar Àven dina personuppgifter med vissa andra aktörer som Àr sjÀlvstÀndigt personuppgiftsansvariga. Det kan bÄde handla om myndigheter, sÄsom Skatteverket, och om andra medlemsorganisationer. Vissa uppgifter lÀmnas Àven för statistiska ÀndamÄl.

NÀr dina personuppgifter delas med en aktör som Àr sjÀlvstÀndigt personuppgiftsansvarig gÀller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi kan vidare komma att lÀmna ut personuppgifter till vÄra medlemsorganisationer (och deras bolag) i den mÄn det krÀvs för att samverkan mellan organisationerna ska fungera. Vidare kan vi komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för Svenskt NÀringslivs rÀkning, t ex för att tillhandahÄlla IT-tjÀnster eller hjÀlpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjÀnster kan innebÀra att dessa mottagare fÄr tillgÄng till dina personuppgifter.

Svenskt NÀringsliv kan Àven komma att lÀmna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars Àr skyldiga att lÀmna ut sÄdan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strÀvar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland Àr det inte möjligt.

För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES (tredje land). Det gÀller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbitrÀde som, antingen sjÀlv eller genom en underleverantör, Àr etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga Àr vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska ÄtgÀrder för att sÀkerstÀlla att dessa behandlingar sker i enlighet med bestÀmmelser inom EU/EES.

Om vi överför personuppgifter till lĂ€nder utanför EU/EES, i vilka skyddsnivĂ„n för uppgifterna inte bedöms vara likvĂ€rdig med den som gĂ€ller inom EU, kommer vi att vidta ytterligare skyddsĂ„tgĂ€rder för att tillförsĂ€kra att EU:s skyddsnivĂ„ för personuppgifter upprĂ€tthĂ„lls. Dataskyddsförordningen stĂ€ller höga krav pĂ„ nĂ€r och hur personuppgifter kan överföras till tredje land. I den mĂ„n personuppgifter överförs till bolag utanför EU/EES-omrĂ„det, sĂ€kerstĂ€ller vi att lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder har vidtagits, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som finns tillgĂ€ngliga pĂ„ EU-kommissionens webbplats) i avtalet med de parter som fĂ„r tillgĂ„ng till personuppgifter. Vi kan i vissa fall ocksĂ„ tillse att personuppgifterna krypteras eller pseudonymiseras pĂ„ sĂ„ sĂ€tt att uppgifterna inte direkt Ă€r identifierbara och dĂ€rmed inte direkt kan kopplas till en enskild person. Överföringar kan under vissa förutsĂ€ttningar ocksĂ„ ske med stöd av bindande företagsbestĂ€mmelser (s.k. Binding Corporate Rules) som pĂ„ förhand godkĂ€nts av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsĂ„tgĂ€rder Ă€r du vĂ€lkommen att kontakta oss.

Hur lÀnge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter lÀngre Àn vad som Àr nödvÀndigt för respektive ÀndamÄl. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att sÀkerstÀlla att personuppgifter inte sparas lÀngre Àn vad som behövs för det specifika ÀndamÄlet. Hur lÀnge detta Àr varierar beroende pÄ skÀlet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju Är medan uppgifter om specialkost raderas inom nÄgon vecka efter att evenemanget Àr avslutat.

Vad Àr dina rÀttigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gĂ€llande lagstiftning ett antal rĂ€ttigheter. Hur du ska gĂ„ tillvĂ€ga för att hantera dina rĂ€ttigheter, se stycket ”Hantera dina rĂ€ttigheter” lĂ€ngre ned. HĂ€r nedan listar vi den registrerades rĂ€ttigheter.

RÀtt till registerutdrag (rÀtt till tillgÄng)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begÀra att fÄ tillgÄng till uppgifterna. NÀr du lÀmnar en sÄdan begÀran kan vi komma att stÀlla en del frÄgor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begÀran. Vi kommer ocksÄ vidta ÄtgÀrder för att sÀkerstÀlla att uppgifterna begÀrs av och lÀmnas till rÀtt person.

RÀtt till rÀttelse

Om du upptÀcker att nÄgot Àr fel har du rÀtt att begÀra att dina personuppgifter rÀttas. Du kan ocksÄ komplettera eventuellt ofullstÀndiga personuppgifter.

I vissa fall kan du göra korrigeringar sjÀlv, vilket vi dÄ informerar dig om.

RĂ€tt till radering

Du kan begÀra att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

  • Uppgifterna inte lĂ€ngre Ă€r nödvĂ€ndiga för de Ă€ndamĂ„l som de behandlas för.
  • Du invĂ€nder mot en intresseavvĂ€gning vi gjort baserat pĂ„ vĂ„rt berĂ€ttigade intresse, dĂ€r ditt skĂ€l för invĂ€ndning vĂ€ger tyngre Ă€n vĂ„rt berĂ€ttigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas pĂ„ olagligt sĂ€tt.
  • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 Ă„r) som du har förĂ€ldraansvaret för.
  • Om uppgiften inhĂ€mtats med stöd av ditt samtycke och du vill Ă„terkalla ditt samtycke.

Vi kan dock ha rÀtt att neka din begÀran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss frÄn att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan ocksÄ vara sÄ att behandlingen Àr nödvÀndig för att vi ska kunna faststÀlla, göra gÀllande eller försvara rÀttsliga ansprÄk.

Om vi Àr förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna frÄn att kunna anvÀndas för andra syften Àn det syfte som gör att de inte kan raderas.

RÀtt till begrÀnsning

Du har rÀtt att begÀra att vÄr behandling av dina personuppgifter begrÀnsas. Om du motsÀtter dig att personuppgifterna vi behandlar Àr korrekta kan du begÀra en begrÀnsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna Àr korrekta.

Om, och nÀr, vi inte lÀgre behöver dina personuppgifter för de faststÀllda ÀndamÄlen Àr vÄr rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna faststÀlla, göra gÀllande eller försvara rÀttsliga ansprÄk, kan du begÀra begrÀnsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebÀr att du kan begÀra att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Om du har invÀnt mot en intresseavvÀgning av berÀttigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ÀndamÄl kan du begÀra begrÀnsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida vÄra berÀttigade intressen vÀger tyngre Àn dina intressen av att fÄ uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begrÀnsats enligt nÄgon av situationerna ovan fÄr vi bara, utöver sjÀlva lagringen, behandla uppgifterna för att faststÀlla, göra gÀllande eller försvara rÀttsliga ansprÄk, för att skydda nÄgon annans rÀttigheter eller ifall du har lÀmnat ditt samtycke.

RÀtt att göra invÀndningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rÀtt att invÀnda mot all behandling av personuppgifter som bygger pÄ en intresseavvÀgning. Du har ocksÄ alltid rÀtt att slippa direktmarknadsföring.

RĂ€tt till dataportabilitet

Du har, som registrerad rÀtt till dataportabilitet om vÄr rÀtt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen pÄ ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsÀttning för dataportabilitet Àr att överföringen Àr tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Hantera dina rÀttigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill Äberopa nÄgon av dina andra rÀttigheter ska vara skriftligt och egenhÀndigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemÄl utan onödigt dröjsmÄl och senast inom 30 dagar. Ladda ner dokumentet och svara pÄ frÄgorna samt underteckna det. Maila dÀrefter det ifyllda dokumentet till dataskydd@svensktnaringsliv.se. Mailet ska i möjligaste mÄn skickas frÄn den mailadress du Àr registrerad med hos Svenskt NÀringsliv.

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mÄn undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall Àr det dock motiverat med hÀnsyn frÀmst till att vi behöver ha en sÀker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild nÀringsverksamhet sÄ krÀvs denna behandling sÄ lÀnge företaget Àr medlem genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att sÀkerstÀlla att personuppgifter hanteras pÄ ett sÀkert sÀtt. Det gÀller sÄvÀl genom tekniska som organisatoriska skyddsÄtgÀrder.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Àr ansvarig tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka tillÀmpningen av lagstiftningen rörande dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, se imy.se

Kontakta oss vid frÄgor om hur vi behandlar personuppgifter!

Om du har frÄgor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begÀran med stöd av dina rÀttigheter enligt dataskyddslagstiftningen (se ovan) Àr du alltid vÀlkommen att kontakta oss pÄ: dataskydd@svensktnaringsliv.se, eller via telefon pÄ: 08-553 430 00.

Vi kan komma att göra Àndringar i vÄr integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid hÀr pÄ webbplatsen.

Uppdateringar

Denna policy uppdaterades senast den 16 september 2021.

Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist