NYHET16 april 2021

Hållbar bioenergi från skogen – ett steg på vägen till ett grönare EU

Kan bioenergi och biobränslen producerad på rester från skogen bidra till att uppfylla EUs klimatmål – eller riskerar en sådan omställning att inte vara hållbar? Nätverket Wood be Better bjöd i veckan in till seminarium. 

Foto: HASSE HOLMBERG

Anna Holmberg, chef för Skogsindustriernas Brysselkontor, bjöd in tillsammans med Wood be Better-kollegan Lennart Ackzell, Internationell policykoordinator hos LRF Skogsägarna. Dagens stora fråga var hur den gröna given kan leda oss från fossila bränslen till en förnyelsebar energiförsörjning?

Seminariet var välbesökt, om än i cyberrymden, med 350 anmälda från 17 medlemsländer. Och frågan är aktuell, när Kommissionen nu konstaterat att vi behöver nå 38–40 procent förnyelsebar energi till 2030.

Dagens värd Pär Holmgren (MP/Greens/EFA) hälsade välkommen och konstaterade att tiden för att agera var knapp, och att utvecklingen mot en ohållbar situation går allt fortare.

Giovanni De Santi, Director Sustainable Resources, Joint Research Center, Europeiska Kommissionen, berättade om Kommissionens studie för att analysera användningen av skoglig bioenergi idag. Ett problem är att en del – ca 14 procent – av den biomassa som används inte redovisas, och vi vet därför inte vilken miljöpåverkan den har. Vi behöver mer data, och tydligare kriterier för vilken biomassa som används för att skapa biobränslen för att kunna bedöma dess miljönytta, berättade De Santi.

Giulio Volpi, tjänsteman i enheten för utfasning av fossila bränslen och hållbarhet hos energikällor, vid Generaldirektoratet för energi, Europeiska Kommissionen, konstaterade att för många medlemsländer spelar bioenergi redan idag en stor roll som ersättare för fossila bränslen och att den kan behöva växa - men det kommer kräva stora biomassor för att producera den energi som behövs.

– Förtroende är nyckeln. Deadline för att implementera de politiska förändringar av Förnybartdirektivet som avtalades 2018 är juni i år, och det krävs att medlemsländerna sätter en robust standard för vilken biomassa som används för bränsleproduktion. Då kan bioenergi bli ett grönt alternativ till fossila bränslen.   

Josefine Nilsson, affärsutvecklingschef Biorefinery på SCA, menade att allt handlar om att använda hela trädet.

– Som skogsägare är vi medvetna om trädets värde och behovet av att använda varje millimeter för en grönare ekonomi.

Virket ger det stora värdet i skogsindustrin, sedan kommer resterna från sågen som blir massa och pappersprodukter. Det som är över därefter, som sågspån, bark och grot, blir biodrivmedel.  

– SCA arbetar redan med elektricitet och värme, tillverkar pellets och satsar på vindkraft. Nu vill vi också arbeta med avancerade drivmedel. Med en egen produktion kan vi producera drivmedel av restprodukter som inte går att använda till annat. Kommer vi igång med den anläggning vi planerat skulle vi sänka Sveriges CO2-utsläpp med 2,4 %, konstaterade Nilsson.

Men det är ett stort projekt, det tar mycket tid och stora investeringar. Inte minst tillståndsprocesserna kräver mycket, projektet fick miljötillstånd 2020 efter många års arbete.

– Ändras reglerna i Förnybartdirektivet under arbetets gång riskerar investeringarna gå om intet, vilket medför risker för minskad investeringsvilja framöver. SCA tänker mer långsiktigt än många andra, och ett sådant här projekt tar tid att sjösätta – men kommer också vara i bruk under lång tid.

Patrick Ten Brink, Deputy Secretary General and Director of EU Policy, EEB, valde att börja med det positiva.

–  Trä lämnar bättre fotavtryck än många andra material, och har flera positiva effekter på saker som biodiversitet, CO2-bindning, vattenrening, rekreation mm. Men för att vara hållbart måste vi också ta hänsyn till de två stora hoten mot mänskligheten. Skogsbruket måste ta hänsyn till kollagring, den måste fortsätta öka år till år. Och vi måste använda rätt biomassa, så att biodiversiteten maximeras. Det finns således många dimensioner för att produktionen ska vara hållbar. Det finns möjligheter om vi agerar rätt, men det finns också hot om vi agerar fel, varnade Ten Brink.

I en avslutande diskussion konstaterade deltagarna att biobränsle har all möjlighet att spela en stor roll för en grön omställning – men att både medlemsländerna och producenterna måste ta ansvar även för skogens andra värden.

SkogsindustriEnergi och klimatEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist