NYHET6 juli 2022

Ilan De Basso: ”Jag försöker att stärka samarbetet med tyskarna”

MEP Ilan De Basso (S, S&D) menar att den politiska dynamiken i Europaparlamentet är annorlunda än i jämförelse med den svenska och han upplever att den inte är lika polariserad som den svenska blockpolitiken. Men byråkratin överraskar. 

Ilan de Basso, EuropaparlamentarikerFoto: Socialdemokraterna i Europaparlamentet

Socialdemokraten Ilan De Basso efterträdde Johan Danielsson som EU-parlamentariker i december förra året och är därmed nyast av de svenska ledamöterna. Vid det tillfället uttalade han en vilja att fokusera på att bygga ett mer jämlikt Europa som socialt och ekonomiskt håller ihop. Han sitter idag i utskotten för sysselsättning och sociala frågor respektive för budgetfrågor. Svenskt Näringslivs EU-kontor ställde några frågor om hans erfarenheter efter ett halvår på plats i parlamentet.

Vad är ditt intryck av arbetet i Europaparlamentet efter dessa månader? Var det vad du hade förväntat dig? Något som överraskat?
– Uppdraget är väldigt stimulerande. Den politiska dynamiken är annorlunda än i jämförelse med den svenska. Jag upplever att den inte är lika polariserad som den svenska blockpolitiken som dessvärre tenderar att skapa låsningar på ett annat sätt. Här är det mer av ett givande och tagande i form av kompromisser. Därtill är det också spännande med de stora skillnaderna inom partigrupperna. Samtidigt är vi representanter från partier med olika traditioner. Det som framför allt har överraskat är nog den byråkrati som finns här.

Vilka MEP-kollegor samarbetar du mest med? Svenska eller andra? Och i vilka frågor?
– Vi samarbetar med alla utifrån behov, i budgetutskottet är spanska och tyska ledamöter tongivande medan jag arbetar närmare våra danska vänner i sysselsättningsutskottet. Jag försöker att stärka samarbetet med tyskarna, särskilt efter britternas utträde ur EU. Samtidigt är det med våra nordiska kollegor som vi generellt sett kan hitta flest gemensamma lösningar, något som influerar mycket av påverkansarbetet i parlamentet. Utöver detta har vi ett nära samarbete med de svenska facken, intresseorganisationer och experter kopplat till olika sakfrågor.

Du sitter i EMPL, utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Vad inom detta område vill du fokusera du på framgent?
– Arbetsmiljöfrågor är högt prioriterade från svenskt håll, exempelvis hoppas jag kunna få ett större ansvar kopplat till revideringen av asbestos-direktivet som kommissionen förväntas presentera i höst. Det är också viktigt att fortsätta arbetet för att den fackliga rörelsen i EU stärks och att demokrati och mänskliga rättigheter är en självklarhet i Europa. Jag kommer fortsätta arbeta för att informera mina kollegor i parlamentet om den svenska modellen, så att den fortsätter värnas och inte kommer i konflikt med EU-lagstiftning.

Kompetensförsörjning är en het fråga, både i EMPL och för det svenska näringslivet. Vad menar du behövs för att säkra kompetensförsörjningen?
– Europa står inför stora utmaningar, inte minst efter den förödande invasionen av Ukraina och de miljontals människor som är på flykt, men också behovet av en grön och digital omställning som också är trygg för arbetstagarna. Det krävs stora utbildningsinsatser och massiva investeringar som underlättar tillgången till utbildning för personer i arbetsför ålder, och som medför att företagen behåller sin produktion och verksamhet i EU. Utformningen av certifierings- och valideringssystem behövs för att främja lärandet och rörligheten, något som skapar jobbmöjligheter och bättre beredskap på den föränderliga arbetsmarknaden.

Genom budgetutskottet arbetar du bland annat med Chips Act som är en viktig fråga för näringslivet. Hur vill du påverka den?
– Bristen på halvledare påverkar många företag negativt. Därför stödjer jag helt ambitionen att öka tillverkning och bygga kompetens om mikrochips i EU. Samtidigt måste initiativet respektera våra konkurrensregler och inte stänga dörren för ökad handel med halvledare. På de områdena kan förslaget bli mycket bättre.

Vilka andra frågor, utanför dessa utskotts domäner, ägnar du dig åt i parlamentet?
– Jag är särskilt intresserad av utrikespolitik och det gör att jag även följer frågor som rör mänskliga rättigheter och demokratifrågor i olika delar av världen.

EU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist