Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 mars 2021

Konkurrenskraftigt näringsliv förutsättning för klimatlösningar

Europeiska företag kommer att vara de som utvecklar de verktyg och ny teknik som krävs för att minska våra koldioxidutsläpp och därför måste vi alltid säkerställa våra företags konkurrenskraft, sade Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson på EU Industry Days.

Foto: Most Photos

– För att EU ska kunna ligga i framkant när det gäller globala klimatåtgärder måste EU se till att utsläppen inte bara minskar och når nettonollutsläpp till 2050 - utan också att företagens tillväxt ökar. Bara genom en kombination av minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt kommer EU att vara en verklig förebild som inspirerar resten av världen att följa i våra spår.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Detta betonade Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson i en panel på EU Industry Days, som ägde rum 23-26 februari. EU Industry Days är EU-kommissionens profilevenemang för industrin. Eventets syfte är att vara en viktig plattform för att diskutera industriella utmaningar och utveckla möjligheter och politiska åtgärder i dialog med en mångfald av aktörer. I år ägde dagarna, som det mesta annat, rum digitalt.

Svenskt Näringsliv välkomnar EU-kommissionens fokus på grön och digital omställning i återhämtningsplanen Next Generation EU och stöder målet att den europeiska gröna given ska vara en tillväxtstrategi som vägleder EU i en mer hållbar och grönare riktning.

Fredrik Persson underströk att om vi vill stoppa klimatförändringarna så krävs lösningar som inte begränsas av nationella gränser. EU:s gemensamma insatser är nödvändiga.

Genom att skapa förutsättningar för företag att utveckla och investera i koldioxidsnåla lösningar i EU kan vi både minska EU:s utsläpp och exportera lösningar som minskar utsläppen globalt. EU:s klimatpolitik måste vidare säkerställa en konkurrenskraftig företagssektor och förhindra koldioxidläckage. Fredrik Persson menar att det vore oacceptabelt att minska EU:s utsläpp genom att flytta industrier, arbetstillfällen och företag till andra delar av världen.

– Hållbar utveckling, med en tydlig betoning på att balansera miljömässiga, sociala och finansiella faktorer, bör ligga till grund för beslut i alla frågor som rör den gröna given. Ett internationellt perspektiv kommer att vara avgörande för att lyckas med en cirkulär ekonomi. Dessutom är frihandel är en grundläggande förutsättning för detta.  

Kärnan i en framgångsrik kamp mot klimatförändringarna är att säkerställa en konkurrenskraftig affärssektor som kan tillhandahålla globala klimatlösningar.

– Näringslivsperspektivet måste stå i centrum för att den gröna omställningen ska ske. Europeiska företag kommer att vara de som utvecklar de verktyg och ny teknik som krävs för att minska våra utsläpp, och därför måste vi alltid garantera våra företags konkurrenskraft.

Se gärna paneldebatten från EU Industry Days här

EU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist