Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET2 februari 2021

Skogen en förutsättning för en grön ekonomi

För att bygga en grön ekonomi och bygga bort bostadsbristen behöver vi tänka nytt och långsiktigt. Som tur är växer idéerna – bokstavligen – på träd. 

Foto: MostPhotos

För som förnyelsebar, återvinningsbar råvara kan virket göra dubbel nytta, både när det växer och när det används. Och det är skogsländernas ansvar att informera om det som redan är självklart för oss: ett aktivt, hållbart skogsbruk gör skogen till en i princip oändlig resurs.

Den 28 januari arrangerade nätverket Wood Be Better ett digitalt seminarium om hur trä kan bidra till grönare hem och byggnader. Anna Holmberg från Skogsindustrierna välkomnade deltagarna och berättade att 280 personer registrerat sig för seminariet, utspridda över tjugo länder. Intresset för skogen och den nya ekonomin är stort.

Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna, påpekade skogens betydelse för att nå klimatmålen. Träd är så mycket mer än virke – massa, papper, textil, bränsle, el. Här finns en förnyelsebar råvara som kan ersätta mängder av olika material och råvaror, om vi bara vågar tänka brett nog.

Erik Bergkvist, MEP för Socialdemokraterna (S&D) och medlem av REGI-kommitteen och ersättare i BUDG och ITRE, stod som värd för seminariet och är också en av värdarna för Wood Be Better. Han berättade att han, som många svenskar, växt upp i skogen. Första sommarjobbet var att plantera skog, totalt var de tio pojkar som på en sommar planterade en halv miljon plantor. Bergkvist passerar fortfarande den skogen nu och då, träden han planterade växer kvar. Växer gör också hans hemstad Umeå, också på höjden.

Här bygger man inte bara längre två-tre våningar, utan hela skyskrapor i trä.

Peter Handley, enhetschef inom EU-kommissionens industridirektorat med ansvarar för frågor gällande energiintensiv industri och råvaror., berättade att 40 procent av EU:s utsläpp kommer från våra byggnader.

– Det måste minska, och det kan minska, om vi använder förnybara, CO2-bindande material som trä, och AI för att styra funktioner som uppvärmning och kylning.

Han underströk också vikten av att tänka hållbart inför den renoveringsvåg Kommissionen vill initiera.

– Vårt mål är att dubbla renoveringstakten, från en till två procent årligen. Det kommer skapa arbeten och säkerställa tillgången på boenden med godtagbar standard. Men det måste ske på ett hållbart och miljövänligt sätt – med förnyelsebara material, som trä.

Stefan Lindbäck, VD för Lindbäck Group, menar att de är ett exempel på ett företag som redan ”walk the talk”. Lindbäck Group är ett familjeföretag i fjärde – snart femte - generation som tillverkar bostadshus i trä, i allt från två till åtta våningar.

– Vi har hämtat inspiration från bilindustrin i vår produktion, vilket bland annat har lett till ett mycket tätt samarbete med våra leverantörer och ett minimerande av vårt råvaruspill. Vi bygger helt enkelt med virket som det levereras till oss, det är våra leverantörer som är experter på att få ut mest av råvaran. Arbetar vi tillsammans blir resultatet bättre och spillet minskar.

Lindbäck ser en framtid inte minst i modellen ”wood on top”, förtätning genom att bygga på höjden.

– Trähus är lätta nog att bygga på existerande strukturer. Så kan vi förtäta staden utan att behöva ta av de viktiga grönområdena.

Paul Brannen, Public Affairs-chef för CEI-Bois, ser potential framförallt i renoveringsvågen.

– Bygger vi nya golv, isolering och fönsterramar i trä binds koldioxid i byggnaderna – där finns en enorm potential.

Och det är inte bara väl på plats som trä har fördelar, menar Brannen.

– Virke är lätt. Ett tiovåningshus byggt i trä i London väger en femtedel av ett konventionellt bygge, och kräver åttio procent mindre transporter.

I diskussionen efteråt vände Anna Holmberg på konventionerna genom att komma med ett påstående, och sedan låta panellisterna hålla med eller protestera. Ett sådant påstående handlade om att trä är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Panellisterna höll med, och Peter Handley konstaterade att hållbarheten måste genomsyra hela kedjan.

– Trä är en oändlig resurs, och i princip alltid återanvändbar. Men det handlar också om att redan i designprocessen tänka på saker som hållbarhet, svinn och återvinning.

Erik Bergkvist konstaterade avslutningsvis att trots att han varit engagerad i skogen så länge, så finns det fortfarande nya saker att lära sig.

– Vi befinner oss i ett skifte, där vi använder trä på ett nytt sätt och värderar miljöaspekterna på ett nytt sätt. Men där har Sverige och Finland också ett ansvar. Kunskapen om den förnybara skogen får vi med modersmjölken, vi måste sprida den insikten till resten av Europa.  

Se en inspelning av webbinariet här.

EUSkogsindustri
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist