Rapport18 februari 2020

Stärkt position i EU genom ökad delaktighet

Sverige är ett exportberoende land och över 70 procent av Sveriges internationella handel sker inom Europa. Sverige måste vara en aktiv spelare i EU-samarbetet med tydliga positioner i förhandlingarna och insikter om hur EU-lagstiftningen påverkar vår konkurrenskraft. Där är vi inte idag vilket beror på att Sverige mobiliserar alldeles för sent när ny lagstiftning initieras inom EU.

Vi saknar en tydlig struktur med krav på att samhällsaktörer med kunskap om nya reglers konsekvenser ska involveras tidigt i EU-processerna. Utan en sådan blir det svårare att få fram tillräckligt bra konsekvensanalyser vilket leder till sämre lagstiftning, onödigt komplicerade regelverk, problem med tolkning och tillämpning av EU-förordningar och kostsamma förseningar vid införlivandet av nya EU-direktiv. De initiativ som regeringen har tagit hittills för att involvera samhällsaktörer i EU-arbetet, bl.a. EU-handslaget och de nya EU-sakråden, är vällovliga men inte tillräckliga. Mot bakgrund av detta har Svenskt Näringsliv tagit fram rapporten ”Stärkt position i EU genom ökad delaktighet”.

Rapportens slutsats är tydlig; samrådsformerna för EU-arbetet måste förtydligas och formaliseras. Med dessa utgångspunkter, och inspiration från våra grannländer, lämnar vi fem förslag till förändringar av regeringens och de statliga myndigheternas EU-arbete.

Skriven avSara Lowemark
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist