NYHET23 juni 2022

Tom Erixon: ”Sverige måste bli bättre på att göra sin röst hörd i EU”

– EU är av oerhörd betydelse för Sverige. Därför måste det svenska näringslivet vara ännu mer aktiva i vår EU-påverkan och närvaro i Bryssel, sade Alfa Lavals VD Tom Erixon när han inledningstalade vid ett möte i Strasbourg. 

Tom Erixon, VD Alfa Laval. Foto: Jenny Leyman

Vid mötet samlade Svenskt Näringsliv tillsammans med sina nordiska systerorganisationer europaparlamentariker och företag från Sverige, Danmark, Norge och Finland.  Vid mötet talade även EU-kommissionens vice verkställande ordförande Margrethe Vestager. Det var högt engagemang bland deltagarna och det konstaterades att det nordiska samarbetet fortsatt är starkt.

Tom Erixon underströk att det svenska näringslivet sedan länge varit positiva till ett starkt EU-samarbete, där den inre marknaden och den fria rörligheten utgör kärnan. Därför menar Tom Erixon att vi måste hålla fast vid en grundläggande EU-positiv inställning och samtidigt säkerställa att EU fokuserar på rätt saker.

Just nu är det många förslag som inte går i Sveriges och näringslivets riktning. Lösningen till att säkerställa att EU går i den riktning vi vill ligger bland annat i ett stärkt engagemang från näringslivet självt.

– Eftersom EU har en så stor betydelse för Sverige, vårt näringsliv och vårt välstånd, så måste vårt engagemang också öka. Vi inom näringslivet måste intressera oss mer för EU-policy och komma in tidigare i beslutsprocesserna. Företagen kan verkligen bidra i detta arbete genom att förklara vår verklighet och utgångspunkt för europeiska beslutsfattare. Genom nätverkande och kunskapsdelning kan vi bidra till att få den utveckling som gynnar företagen och hela EU, sade Tom Erixon. 

Högt på EU-agendan finns den gröna och digitala omställningen som genomsyrar merparten av EU:s initiativ. Tom Erixon, som även är vice ordförande i Svenskt Näringsliv samt ordförande för Teknikföretagen, påminde om att det de facto är företagen som driver utvecklingen framåt och att det är uppenbart var investeringarna kommer att ske.

– Det tar lång tid att ställa om energi- och transportsystem. Forskning och teknikutveckling kommer att lösa klimatfrågorna, men vi behöver ett tioårsperspektiv.

– Vi på Alfa Laval har tagit fram innovativa lösningar som används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Jag ser liknande innovationer hos många andra svenska företag och menar att en teknikoptimistisk syn på utvecklingen är rätt väg framåt.

Här måste EU:s beslutsfattare öka sin en förståelse för hur näringslivet fungerar och bidra med kraftfulla regelförbättringar och långsiktigt bättre villkor för företagen.

– Politikens roll är att ge ramarna, inte att styra utvecklingen. Ofta vet vi på företagen inte själva vad nästa banbrytande innovation är eller vilken teknologi som är lämpligast för att ta fram nya lösningar. Därför ska EU sätta spelreglerna, inte över- och detaljreglera eller styra innovationer. Genom att skapa långsiktigt bättre villkor för företagen och uppmuntra samarbeten, så driver man en mer hållbar och positiv utveckling framåt. 

EU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist