Arbetsgivarnas insatser inom arbetsmiljöområdet

RAPPORT Publicerad
Arbetsgivarnas_insatser_webb.pdf

Den här skriften är en sammanställning av några av de viktigaste arbetsmiljöinitiativen som tagits på senare tid på branschnivå. Ibland är det initiativ som tagits ensidigt av arbetsgivarsidan, ofta är det initiativ som tagits i samverkan med facken.

Många av projekten har finansierats av AFA Försäkring som administrerar kollektivavtalsförsäkringar för i huvudsak den privata arbetsmarknaden. Projektledning har i de flesta fallen utförs av Prevent som är en organisation för information och stöd kring arbetsmiljöfrågor, finansierad av parterna på den privata arbetsmarknaden.

Vi vill att skriften ska tjäna som inspiration för ytterligare insatser, att den ska sprida goda exempel, lyfta intresset för arbetsmiljöarbetet och öka kunskapen om allt bra arbetsmiljöarbete som bedrivs ute på landets arbetsplatser.

Författare