Förändring - för en ännu bättre arbetsmiljö

RAPPORT Publicerad
Förändring Omslag

Vi i Sverige har bland världens bästa arbetsmiljö. Det innebär inte att allt är frid och fröjd men att det gjorts mycket bra som vi kan lära av och utveckla. Oftast får vi bara höra om när det gått väldigt fel på en arbetsplats, mer sällan lyfts det fram vilka framsteg som gjorts inom arbetsmiljöområdet genom långsiktigt arbete och samverkan mellan arbetsgivare, fack och partsgemensamma organisationer som till exempel Prevent och AFA Försäkring. Vi står nu inför nya utmaningar. Ny teknik, nya arbetssätt och helt nya branscher är några saker kommer att förändra arbetsmiljöarbetet framöver.

Den här skriften ger en översiktlig genomgång av aktuell statistik och hur utvecklingen har sett ut. Den ger också en bild av hur arbetsgivarna ser på arbetsmiljöfrågorna och vilka förändringar som kommer att påverka arbetsmiljöarbetet framöver.

Författare