Låt behoven styra – om arbetsmiljö- och hälsotjänster i framtiden

RAPPORT Publicerad
Lat_behoven_styra.pdf

Det här är den fjärde rapporten i Svenskt Näringslivs serie om aktuella och angelägna arbetsmiljöfrågor. Företagshälsovården har en lång tradition i Sverige och många ser det som en patentlösning för att möta arbetsgivarnas behov av stöd i arbetsmiljöfrågor.

Den här rapporten handlar om hur detta område har utvecklats och hur arbetsgivaren kan ta ansvar för arbetsmiljön genom att välja bland en bred palett av expertresurser som verkar fritt inom området arbetsmiljö- och hälsotjänster.

Författare