SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Sanktionsavgifter – ett arbetsmiljöansvar utan gräns?

Presentation av ny rapport i Svenskt Näringslivs serie "Förändring - för en ännu bättre arbetsmiljö".

Sedan 2014 har vi ett reviderat system med sanktionsavgifter i arbetsmiljöregelverket. Hur fungerar systemet – blev det som man tänkt sig?

Efter de första årens erfarenheter är det tydligt att det finns allvarliga brister i systemet som måste åtgärdas. Från företagens sida upplevs delar av systemet som godtyckligt och svårbegripligt – något som riskerar att på sikt urholka förtroendet för lagstiftningen på arbetsmiljöområdet.

Tillämpningen av sanktionsavgifterna ställer också frågan om arbetsgivarens långtgående ansvar på sin spets. Hur ska vi hantera svåra gränsdragningar när det gäller ansvarsfrågor i arbetslivet? Vilket ansvar har en enskild medarbetare för sitt eget agerande? Finns risk att dagens tillämpning leder till behov av ökad övervakning i arbetslivet?

Detta och mycket mer kommer att diskuteras på ett seminarium den 10 december på Svenskt Näringsliv då den nya rapporten i serien "Förändring - för en ännu bättre arbetsmiljö" presenteras.

Medverkande bl a:

Carina Lindfelt, avdelningschef Svenskt Näringsliv

Anna Bergsten och Amelie Berg, experter Svenskt Näringsliv

Erik Danhard, partner och advokat, Kanter advokatbyrå

Samuel Hugosson, HR/Arbetsmiljö och hälsa, Systembolaget

Håkan Olsson, stf generaldirektör, Arbetsmiljöverket

Johan Andersson (S), riksdagsledamot Arbetsmarknadsutskottet

Saila Quicklund (M), riksdagsledamot Arbetsmarknadsutskottet

Alireza Akhondi (C), riksdagsledamot Arbetsmarknadsutskottet

Moderator: Robert Thorburn                         

Välkommen!

Seminariet avslutas med fikamingel

Datum och tid

  • Tisdag 10 december 2019, kl. 14:00 – 15:30

Plats

Näringslivets Hus, lokal: Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson