Ingångslöner som möjliggör nya jobb

Det behövs ingångslöner som ger unga och nyanlända med kort eller ingen utbildning chansen att komma in på arbetsmarknaden. Höjda ingångslöner riskerar att leda till arbetslöshet och därmed ingen lön alls för många.

Ingångslönerna i kollektivavtalen har stor betydelse för företagens kostnadsnivå. Därför har ingångslönerna stor betydelse för företagens möjligheter att nyanställa

Den höga arbetslösheten bland unga och nyanlända med kort eller ingen utbildning beror till stor del på murar runt arbetsmarknaden i form av höga ingångslöner och stelbenta regler för anställningsskyddet. Det behövs bättre möjligheter för den utan erfarenhet att komma in på arbetsmarknaden och få jobb som ger den erfarenhet som behövs för att komma vidare.

Det är självklart att arbetsgivare är mer benägna att anställa en oprövad person om kostnaden är lägre. Därför är det viktigt med en ingångslön som gör det möjligt för fler att komma in på arbetsmarknaden. Den som väl kommit in kan sedan gå vidare i karriären. Vi vet att få stannar i låglönejobb.