Företagen och digitaliseringen

RAPPORT Publicerad
Foret_och_digitaliseringen.pdf

Digitalisering förändrar samhället på ett genomgripande sätt. Informations- och kommunikationstekniken, IKT, ger nya möjligheter och utmaningar. Företagens vardag påverkas i många avseenden. Produktion, kompetensbehov, rekrytering, marknadsföring och försäljning förändras. Möjligheterna till innovation och effektivisering är enorm, men nya regler kommer sannolikt att bromsa och styra utvecklingen. Högaktuellt är nya EU-regler för den digitala inre marknaden samt Dataskyddsförordningen som kommer att ersätta Personuppgiftslagen.

Författare