EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

NYHET Publicerad

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Johan Danielsson (S)

Den svenska arbetsmarknadsmodellen överlever ett EU-direktiv om minimilöner, anser Johan Danielsson (S). "Men den kommer att behöva justeras och riskerar att bli markant försvagad."

Att införa ett system för EU-reglerade minimilöner är en del av den politiska plattform som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens presenterade i samband med att hon utnämndes förra sommaren. Många av EU:s medlemsländer har redan i dag lagstadgade minimilöner, men de är satta nationellt. EU-kommissionär Nicolas Schmit arbetar på ett förslag vilket skulle innebära en gemensam standard för hur medlemsstaterna ska fastställa hur hög minimilönen ska vara.

Motståndet mot förslaget är kompakt från svensk sida och arbetsgivare, fackföreningar och politiken är överens om att förslaget, om det genomförs, skulle vara mycket skadligt för den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

Vi ställde några frågor till Johan Danielsson (S), en av de svenska Europaparlamentarikerna som noga bevakar denna fråga. 

Nu när EU-kommissionen nu kommer in i nästa fas gällande unionens arbete för reglering av minimilöner, vad bör Sveriges ingång och prioriteringar vara i detta?

– Jag stödjer regeringens linje och målsättning att vi inte vill ha ett EU-direktiv om minimilöner men kan stödja icke-rättsligt bindande åtgärder för att stärka den sociala dialogen i de länder där det behövs.

Vad tror du detta förslag, om det införs, kan få för konsekvenser för Sverige och det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknadsmodellen?

– Givet att vi inte har ett färdigt förslag att ta ställning till är det svårt att sia om konsekvenserna. Men om det blir så att Kommissionen presenterar ett direktiv om minimilöner kan det få långsiktigt negativa konsekvenser för den svenska modellen då man undergräver parternas självständighet och roll att förhandla om löner.

Hur blir i så fall konsekvenserna för parternas möjligheter att själva förhandla fram löner? Kommer partsmodellen att överleva?

– Om det blir ett EU-direktiv om minimilöner skulle det riskera att allvarligt skada parternas möjlighet att själva förhandla fram löner. Troligtvis kommer modellen överleva men den kommer att behöva justeras och riskera att bli markant försvagad.

Finns det några delar av detta som är särskilt viktiga när det kommer till den europeiska omstarten efter Covid-19?

– COVID-19 har drabbat Europas arbetstagare hårt och det är viktigt att starta igång ekonomin och få fler i sysselsättning. Arbetsmarknadsmodeller med starka och självständiga parter är det mest dynamiska sättet att forma och anpassa arbetsmarknaden på. Det är en framgång med starka, ansvarstagande men oberoendearbetsmarknadsparter. Politisk och EU-juridisk inblandning i lönebildningen blir därmed ett hinder för parterna. 

Givet skillnader i levnadsstandard och medianlön mellan medlemsländerna, hur ska EU kunna avgöra vad som bör konstituera en bra minimilön?

– EU-kommissionen har hittills varit tydlig med att EU inte har kompetens att sätta lönenivåer. Vilket är riktigt och gör syftet med hela initiativet högst oklart. Vad som är en lämplig minimilön kan skilja sig mellan olika sektorer och regleras bäst i kollektivavtal.

Hur tror du att diskussionen om minimilöner kommer påverka genomförandet av den sociala pelaren? Hur bör Sverige agera?

– Den sociala pelaren är något som vi välkomnar och som kommer att gynna Europa. Det är viktigt att vi får ett EU som bidrar till rättvisa arbetsvillkor och sund konkurrens. Frågan om minimilöner har varit på tapeten långt innan den sociala pelaren introducerades. I den sociala pelaren nämns att arbetstagarna har rätt till en lön som tillåter en skälig levnadsstandard och att minimilöner ska ligga på en nivå då fattigdom förhindras. I dagens EU har flera medlemsländer redan lagstadgade minimilöner och att dessa nivåer bör ligga på en skälig nivå ser jag som självklart. Men lönebildningen ska fortsatt vara nationell kompetens. Där tycker jag EU-fördraget är tydligt.

Hur kommer eventuella minimilöner att påverka svenska löner? Kommer de att driva lönerna upp eller sänka dem?

– I Sverige har partsmodellen resulterat i en stabil lönebildning med jämförandevis god reallöneutveckling. Om minimilöner införs kommer det troligtvis inte omedelbart innebära sänkta löner, men de långsiktiga konsekvenserna kommer innebära mindre flexibilitet och en politisk inblandning i lönebildningen. Om vi jämför med länder runt om i Europa med politisk inblandning så verkar det i alla fall inte leda till minskad fattigdom eller ”in-work-poverty”.

Hur ställer sig du respektive din europeiska partigrupp till införande av EU-reglering av minimilöner?

– S&D-gruppen är inte enig i denna fråga och jag tillhör de i gruppen som inte vill ha ett EU-direktiv om minimilöner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.