Svenskt Näringslivs prioriteringar för framtida EU-politik - Program för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU

RAPPORT Publicerad
190411_SNs_prioriteringar_for_framtida_EU-politik_webb.pdf

Det är viktigt att bygga vidare på Europas styrkor. För Svenskt Näringsliv handlar det omn att värna och utveckla den grundläggande tanken om fred och välstånd genom handel och ekonomisk integration. Mycket har gjorts, men ännu mer kan göras.

Svenskt Näringslivs prioriteringar för en framtida EU-politik bygger på tidigare rapporter och utvärderingen av mandatperioden 2014-2019. Vi ser behov av en ny inremarknadsstrategi och begränsad nationell särlagstiftning. Digitalisering bör likställas med friheterna om varor, tjänster, människor och kapital. EU ska ta ledarrollen i att försvara och utveckla det multilaterala regelverket på handelsområdet. Överimplementering måste undvikas. Internationell samverkan med globala lösningar krävs i klimatfrågan. Det är några av de prioriteringar som utvecklas i rapporten och som vi vill driva i EU-valet och i den nya mandatperioden.

Författare