Enkätpresentation Information, inklusive IT 2019

RAPPORT Publicerad
Information_inklusive_IT.pdf

Svenskt Näringsliv årliga enkätundersökningen om det lokala företagsklimatet. Över 30 000 företagare har svarat på frågor om hur de upplever situationen i sin kommun. Denna rapport visar hur företagare inom information, inklusive IT har svarat.