Enkätpresentation Jordbruk, skogsbruk och fiske 2019

RAPPORT Publicerad
Jordbruk_skogsbruk_och_fiske.pdf

Svenskt Näringsliv årliga enkätundersökningen om det lokala företagsklimatet. Över 30 000 företagare har svarat på frågor om hur de upplever situationen i sin kommun. Denna rapport visar hur företagare inom jordbruk, skogsbruk och fiske har svarat.