Enkätpresentation Skola, utbildning 2019

RAPPORT Publicerad
Skola_utbildning.pdf

Svenskt Näringsliv årliga enkätundersökningen om det lokala företagsklimatet. Över 30 000 företagare har svarat på frågor om hur de upplever situationen i sin kommun. Denna rapport visar hur företagare inom skola, utbildning har svarat.