Infekterad strid om LOV i Umeå

TV Publicerad

Umeå kommun överväger att skrota valfriheten inom hemtjänsten. Brukare och företagare försöker vinna gehör för friheten att välja.