Lokalt företagsklimat Ranking 2018

RAPPORT Publicerad
Lokalt_foretagsklimat_2018_1.pdf

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2018 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 30 733 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. På hemsidan www.foretagsklimat.se visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.

För elfte året i rad är det Solna som tar hem topplaceringen. Nya på pallplats är Vellinge och Höganäs. Strömstads kommun i Västra Götaland går upp 89 placeringar och blir årets klättrare.

Författare