Seminarium: Nationellt peer-review-system

TV Publicerad

Regeringen vill utreda ett nytt system för fördelning av universitetens och högskolornas basanslag för forskning, baserat på kollegial bedömning. Är det rätt väg att gå?