Fakta om investeringsskyddsregler (ISDS)

RAPPORT Publicerad
Fakta om investerings.pdf

Här gör vi inte en total genomgång av det rättsliga institut som ISDS utgör. Syftet är att:

  • belysa betydelsen av ISDS för det europeiska näringslivet i stort och för Sverige i synnerhet,
  • bedöma den relativa vikten för det svenska och europeiska näringslivet av att ett TTIP-avtal innehåller sådana regler, och
  • föreslå vilka modifieringar i nuvarande regler som skulle kunna göras för att bilägga de farhågor som luftats beträffande möjliga ingrepp i staters demokratiska beslutsfattande.

Författare