Frihandelsavtalet TTIP - Bakgrund, fakta och argument

RAPPORT Publicerad
TTIP Bakgrund.pdf

Det planerade stora frihandelsavtalet om handel och investeringar, kan ge en vitamininjektion till näringslivet i både USA och EU. Det kommer att ge tillväxtfördelar och nya jobb och det kan stärka våra gemensamma värderingar i en orolig tid. Det är ett avtal där det viktigaste är att underlätta för företag att handla med varandra – inte att urholka miljökrav, hälsokrav eller säkerhetskrav.

Vi kommer att göra följande fyra påståenden, och vi hoppas att vi kan förklara dem och försvara dem så att du tycker att de faktiskt håller.

1. Idén om frihandel är viktig och har starkt stöd i Sverige.

2. Frihandelsavtalet TTIP kan ge tillväxt och jobb.

3. Handelshindren som ska tas bort handlar inte om att urholka vettiga krav på miljö,hälsa, säkerhet – utan om att ta bort osmarta krav och ersätta med smarta.

4. Investeringsskyddet är ett nödvändigt komplement, och det är rimligt att det backas upp med möjligheten att gå till skiljedomstol om det behövs för att skipa rätt.

Författare