ISDS - investeringsskydd i frihandelsavtalet mellan EU och USA

RAPPORT Publicerad
ISDS Investeringsskydd

I juni 2013 inleddes förhandlingar mellan EU och USA om ett omfattande frihandelsavtal, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). En av de hetaste debatterna kring TTIP-förhandlingarna gäller skyddet för gränsöverskridande företagsinvesteringar, så kallat Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

Syftet med ISDS-reglerna är att ge den som har investerat i ett annat land rätt till kompensation om värdet på investeringen minskar väsentligt på grund av exempelvis diskriminerande politiskt beslut i investeringslandet. ISDS-reglerna anger dels under vilka förutsättningar ersättningen ska utgå, dels hur en tvist mellan investeraren och värdlandet ska avgöras.

Författare