Små företag på en stor marknad - Hur ett frihandelsavtal mellan EU och USA gynnar svenska småföretag

RAPPORT Publicerad
Små företag på en stor marknad

Handeln med USA är inte bara en angelägenhet för de stora företagen. Många små företag exporterar till USA, eller skulle kunna göra det om hindren minskade eller försvann. Den här skriften ger några exempel på vad ett frihandelsavtal med USA skulle kunna innebära för dem.

Författare