SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms länInställt

Näringslivets Exportstrategi 2020 – är regeringens nya export- och investeringsstrategi svaret på näringslivets behov?

Regeringen har lanserat en ny export- och investeringsstrategi: Bland annat ska Sveriges export öka och fler SME ska kunna exportera. Dialogen med näringslivet om prioriteringarna i främjandet samt utformningen av enskilda insatser ska fördjupas. Näringslivet vill tillsammans med främjandeaktörerna diskutera prioriteringarna och insatserna som bäst möter näringslivets behov för lyckad internationalisering av företagen.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg deltar och ger sin syn på statens nya export- och investeringsstrategi och dess genomförande.

Håkan Nordström och Agnes Elfving från Tillväxtanalys presenterar sina nya rapporter ”De små och medelstora företagens export och det statliga exportfrämjandets roll” och ”Sveriges exportfrämjande jämfört med andra länder i Europa”

Varmt välkomna!

Jennie Cato, enhetschef Handel & Hållbarhet, Teknikföretagen                     

Eva Häussling, policyansvarig Handel & Investeringsfrämjande, Svenskt Näringsliv

Kristina Hulting, näringspolitisk expert, Almega

Seminarium inkl. lunch är kostnadsfritt       

Datum och tid

  • Onsdag 25 mars 2020, kl. 10:00 – 12:30

Plats

Näringslivets hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm