Näringslivets Exportstrategidag 2017 - Näringslivets utvärdering av Regeringens exportstrategi, 15 november 2017

RAPPORT Publicerad
Exportrapport_180301_webbversion2_002_.pdf

Mer än två år har gått sedan Regeringen presenterade sin exportstrategi som välkomnades av näringslivet. I november 2017 bjöd Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen in till årets exportstrategidag. Under dagen diskuterades hur strategin har mött företagens behov för ett sammanhållet offenligt främjande i syfte att internationalisera svenska företag.

Företagsföreträdare, näringslivsorganisationer och handläggare från regeringskansliet och berörda myndigheter diskuterade och kom med konstruktiva förslag och synpunkter till genomförandet av strategin. Denna rapport är ett kondensat av vad som framkom under Näringslivets Exportstrategidag.

Författare