”Säkra Sveriges framtida export”

NYHET Publicerad

EXPORT Svensk export ökar och EU är på väg att sluta fler frihandelsavtal. Men samtidigt behövs mer för att säkra den svenska exporten i framtiden, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen. ”Vi vill se en långsiktig blocköverskridande överenskommelse som inte i viktiga avseenden kan förändras vid regeringsskiften”, säger en av rapportförfattarna Eva Häussling.

COLOURBOX2844462
Eva Häussling

Eva Häussling

Foto: Ernst Henry Photography
EU-kommissionär Cecilia Malmström

EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Foto: David Thunander

2015 presenterade regeringen en strategi för att främja den svenska exporten. Exportstrategin har som övergripande syfte att öka Sveriges attraktionskraft, öka andelen exporterande företag och få in fler svenska företag i den globala ekonomin.

Strategin för att främja exporten var enligt Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv, positiv.

– Det har varit viktigt för oss att regeringen tagit fram exportstrategin. Men 2018 är ett valår vilket innebär att det kan bli regeringsombildning. Vi måste få politikerna att inse att den globala handeln inte påverkas av regeringens politiska färg. Vi vill se en mer långsiktig blocköverskridande överenskommelse där viktiga avseenden inte förändras vid regeringsskiften, säger hon.

Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv har majoriteten av företagen inte märkt av någon förändring i exportfrämjandet sedan strategins införande 2015. Det som exportföretagen främst ser som hinder är finansiering, lagar och regler samt kompetensbrist. I Svenskt Näringslivs rapport uttrycks därför en önskan att korta handläggningstiderna för arbetskraftsinvandring, få en bättre tillgång till bostäder, lägre marginalskatt och ett allmänt gott näringslivsklimat.

– Sverige är ett litet globalt land med en öppen ekonomi, vilket betyder att vi är mycket beroende av export. Att vi fortsätter att prata om att vi vill ha ett bra företagsklimat handlar om att vi måste ha företag som kan växa, och i vissa fall bli globala, för att kunna bevara vårt välstånd, säger Eva Häussling.

Även EU-kommissionären Cecilia Malmström (L) ser en del internationella utspel som kan påverka de svenska företagens exportmöjligheter. Hon menar att bland annat president Donald Trumps beslut om ståltullar, Brexit, situationen i Kina och isolationistiska strömningar i en del europeiska länder, oroar.

– Vi har kort sagt att göra, vi som arbetar för ökad frihandel och fri rörlighet., Inte bara för Sveriges skull utan för hela världsmarknaden, sa hon under ett seminarium nyligen.

Under 2017 ökade den svenska varuexporten med tio procent och varuimporten med nio procent i löpande priser jämfört med samma period året innan, enligt statistik från SCB. Eva Häussling anser att det är positiva siffror.

– Det är såklart glädjande statistik att ta del av. Men vi måste även se till att bredda exporten. Många av framtidens exportmarknader kommer att ligga i Asien – frågan är hur vi ska kunna fokusera på att vara med och konkurrera där samtidigt som vi fortsätter att värna vår inre marknad inom EU.

Hon ser bland annat den senaste tidens kompetensutvisningar är otroligt skadliga för det svenska näringslivet.

– Det handlar inte bara om att vi har fått ett dåligt rykte. Det handlar om att våra svenska företag är beroende av kompetent personal för att kunna bli konkurrenskraftiga. Vi behöver också intressanta företag som investerar i Sverige. Och då har vi inte råd att låta talanger utvisas eller inte ens våga komma hit.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Vietnam gynnar svenska företag

EU I måndags röstade Vietnams nationalförsamling ja till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (EVFTA). Därmed är det sista formella hindret avvärjt. Avtalet väntas träda ikraft i slutet av sommaren.
NYHET Publicerad:

Nytt råd ska hjälpa exportföretagen

INTERNATIONELL HANDEL Ett nytt råd ska se till att export- och investeringsstrategin fokuserar på rätt saker, så att exportföretagen snabbt kan få ingång verksamheten. Bakom förslaget står Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Stellinger på Trade Policy Day: ”Alla förlorar på protektionism”

INTERNATIONELL HANDEL Vilken är vägen framåt för EU:s handelspolitik under dessa turbulenta tider? Frågan stod i centrum när Europaparlamentet diskuterade handelspolitik. "Vi lever nu i helt ny handelsvärld", konstaterade Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Handelsjättar vill se nya WTO-regler mot subventioner

INTERNATIONELL HANDEL EU, USA och Japan vill att världshandelsorganisationen WTO inför regler för att begränsa staters möjligheter till subventioner av inhemsk industri.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv håller frihandelsfanan högt

INTERNATIONELL HANDEL Svenskt Näringsliv är som enda europeiska näringslivsorganisation inbjuden när Europaparlamentet diskuterar handelspolitik på tisdagen. ”Det innebär en fantastisk möjlighet att vara med och påverka hur EU ska hantera frihandelsavtal, USA, Kina och hållbarhetsfrågor”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Ny Kinastrategi tar ett helhetsgrepp

INTERNATIONELL HANDEL EU behöver ta ett helhetsgrepp och arbeta på flera fronter samtidigt för att tillvarata möjligheterna och hantera utmaningarna i relationen till Kina. Det framgår av Businesseuropes Kinastrategi
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare vill reformera EU:s konkurrensrätt

FRIHANDEL Den tyska industrin vill reformera EU:s konkurrensrätt för att möta Kinas intåg på den europeiska marknaden medan Svenskt Näringsliv föredrar att gå en annan väg. ”Kina har uppfunnit en egen unik ekonomisk modell som vi måste möta”, säger BDI:s vd Joachim Lang i en intervju.
NYHET Publicerad:

Svensk industri visar musklerna

INTERNATIONELL HANDEL Världens största industrimässa pågår i Hannover. Värdar är Tyskland och Sverige. För ordförande Fredrik Persson är det en självklarhet att delta på mässan och visa sitt stöd för stora och små svenska industriföretag, som ställer ut eller engagerar sig på annat sätt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Ekonomiprofessor: Sverige konkurrerar med talanger

INTERNATIONALISERING Hur påverkar de globala värdekedjorna den svenska konkurrenskraften? Det var huvudfrågan under torsdagens seminarium, baserad på rapporten ”Globala värdekedjor, konkurrenskraft och löner”.
NYHET Publicerad:

Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

SOMMARKRÖNIKA Ja, mycket har blivit bättre. Men trots en rad åtgärder upplever många företag fortfarande en rad hinder, främst med finansieringen och regelkrångel. Det skriver Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

”Säkra Sveriges framtida export”

EXPORT Svensk export ökar och EU är på väg att sluta fler frihandelsavtal. Men samtidigt behövs mer för att säkra den svenska exporten i framtiden, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen. ”Vi vill se en långsiktig blocköverskridande överenskommelse som inte i viktiga avseenden kan förändras vid regeringsskiften”, säger en av rapportförfattarna Eva Häussling.
NYHET Publicerad:

Företagen om exportstrategin: ”Inte förändrat någonting”

EXPORT Regeringen satsar 800 miljoner kronor på att öka företagens möjlighet att exportera. Men en ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att majoriteten av företagen inte märkt av någon förändring i exportfrämjandet.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal mellan EU och Japan nära förestående

KOMMENTAR EU och Japan har nått en principöverenskommelse om ett handelsavtal. Enligt handelsexpert Olof Erixon skulle ett avtal innebära stora vinster för båda parter och ge en välbehövlig jobbskapande skjuts till båda ekonomierna.
NYHET Publicerad:

Ny bok ska inspirera fler företag att exportera

EXPORT Inspiration är nyckeln till att skaffa modet att växa, exportera och utveckla företaget bortom de gränser som finns idag. Några av de medelstora svenska företag som har lyckats med sin export berättar om hur det gick till i en ny bok, Miljardvallen, som kom ut i dagarna.
NYHET Publicerad:

Exporttåget tvingas bromsa in

KONKURRENSKRAFT Svenska exportföretag har svårt att nå ut med sina varor. Det som tynger är bland annat höga arbetskraftskostnader, låg produktivitet och svag efterfrågan. Följden är att landets välstånd inte utvecklas i den takt det borde, visar en ny rapport som redogör för de ekonomiska förutsättningar inför nästa års avtalsrörelse.