Synpunkter inför exportstrategins genomförande

RAPPORT Publicerad
Exportstategidagen_webb.pdf

– En sammanfattning av Näringslivets Exportstrategidag den 22 januari 2016

Regeringen presenterade en exportstrategi för Sverige under hösten 2015, något som välkomnades av näringslivet som länge efterfrågat en sammanhållen strategi. Ett halvår senare, i januari 2016, anordnade tre av de största arbetsgivar- och branschorganisationerna – Teknikföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv – en halvdag med workshops i syfte att ge konstruktiva förslag och synpunkter till genomförandet av strategin. Denna rapport är ett kondensat av det som diskuterades.

Författare