Statliga skatteintäkter och samhällsekonomiska kostnader hänförliga till tung lastbilstrafik.

RAPPORT Publicerad
Vagslitageskatt_PwC_300117.pdf

Lastbilstrafiken betalar ca 7 miljarder mera i skatt än sina kostnader.

Utredningsrapporten som PwC tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv redovisar intäktsströmmarna och de summerade marginalkostnaderna som den tunga lastbilstrafiken ger upphov till. Rapporten visar att den tunga trafiken bär sina kostnader och mer därtill. Skattebelastningen är ca 7 miljarder kr högre än den samhällsekonomiska marginalkostnaden.

I diskussionerna om en vägslitageskatt liksom i direktiven till Vägslitageskattekommittén som lade fram sitt betänkande den 28 februari framhålls bland annat att en vägslitageskatt ska syfta till att den tunga trafiken i högre grad ska betala sina kostnader.

Utredningsrapporten visar att den tunga trafiken redan idag betalar sina kostnader.