En välfungerande skolmarknad

RAPPORT Publicerad
Rapport_en_valfungerande_skolmarknad_webb.pdf

Den här rapporten går igenom hur skolvalet skulle kunna organiseras för att göra det möjligt att nyttja den stora mängd information som finns i föräldrars val av skola. Det skulle kunna fungera som ett substitut för några av de kvalitetsdrivande marknadsfunktionerna som saknas på skolmarknaden.

Data från skolvalet skulle kunna användas för att, i förväg, studera konsekvenserna av förändringar i den grundläggande designen av skolvalssystemet (algoritmen) och ändrade förtursregler. Vi skulle också, i förväg, kunna studera vad som händer vid förändringar i utbud och efterfrågan på skolmarknaden, såsom öppningar och stängningar av skolor eller förändrad demografi i ett område.

Sådana analyser skulle kunna vara mycket värdefulla, både för kommuner och fristående aktörer. Kommuner skulle kunna utforma förtursregler på ett bättre sätt samt få underlag att göra välinformerade avvägningar mellan olika målsättningar, som till exempel att tillfredsställa
föräldrars önskemål om skola och en minskad skolsegregation. Kommuner skulle också kunna bygga varningssystem som berättar för när en skola är i riskzonen för att bli väldigt impopulär och därmed
kunna planera sin verksamhet för framtida behov. Fristående aktörer som funderar på att expandera skulle kunna få en mer tillförlitlig bild av hur efterfrågan verkligen ser ut, baserat på faktiskt sökbeteende istället för telefonintervjuer. De övergripande sökbeteendena skulle också kunna förmedlas till vårdnadshavare som ska söka skola och de skulle därmed kunna fatta mer informerade beslut när de väljer skola.