Samhällsvetarprogram måste vässas

NYHET Publicerad

UTBILDNING Det är få som fortsätter till högre studier från gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram. Ett problem är att elever som borde ha valt en annan inriktning hamnar där. ”Vi tror att man behöver ett smalare och vassare samhällsvetarprogram”, säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.

Amelie-Lina-Peter-webb

Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer, flankerad av Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen, och Peter Thomelius, HR- & utbildningschef på Visita, diskuterade gymnasieprogram.

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Knappt 60 procent av eleverna som gått Samhällsvetenskapsprogrammet läser vidare på universitet och högskola, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv som gjorts i samarbete med Ungdomsbarometern.

Det innebär inte bara en förlust för eleverna som har lagt tre år på studier som de kanske inte kommer att ha användning för, utan bidrar även till en kompetensförlust på arbetsmarknaden, menar Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.

– Många företag rapporterar om minskad försäljning, och att de tvingas ställa in eller skjuta upp en tänkt expansion av företaget. Det är väldigt allvarligt för jobb och välfärd i Sverige. Och där har gymnasiet en nyckelroll om kompetensförsörjningen ska fungera på ett bra sätt.

I rapporten ”Samhällsvetenskapsprogrammet – Ett för brett alternativ?” har man undersökt varför elever väljer Samhällsvetenskapsprogrammet. Även om intresset för ämnesinriktningen styr till stor del framgår också att programmet blivit ett ickevalsalternativ för elever som inte har bestämt sig för vad de vill göra i framtiden.

Rapporten diskuterades under ett seminarium där bland annat Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer medverkade. Hon tror att rätt studievägledning kan bidra till ett mer kvalificerat gymnasieval. 

– Du har ditt första utvecklingssamtal i nian och då är det klart att du väljer det här breda programmet som många känner till och håller många dörrar öppna. Men man måste börja mycket tidigare med studieyrkesvägledningen, kanske redan i mellanstadiet, och hitta styrkorna och motivationen hos eleverna.

Omkring tio procent uppskattas vara elever som valt Samhällsvetenskapsprogrammet trots att de varken är studiemotiverade eller särskilt intresserade av samhällsfrågor.

– Hade vi haft yrkesprogram som gav grundläggande behörighet tror jag det hade varit fler av dessa elever som hade valt yrkesprogrammen, säger Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling inom Teknikföretagen.

Hon får medhåll av såväl Lina Hultqvist som besöksnäringens Peter Thomelius, HR- & utbildningschef på Visita, som ser uppdelningen mellan studie- och yrkesförberedande programmen som ett problem.  

– Många gånger passar eleverna i denna grupp inte riktigt in på samhällsvetenskapliga programmet, och blir en lågpresterande elev i en högpresterande klass. Det tror jag är ganska skadligt för självförtroendet, säger Lina Hultqvist.

Amelie von Zweigbergk menar att gymnasieskolorna måste bli bättre på att förankra sig i verkligheten för att eleverna ska förstå vad som väntar i ett framtida studie- eller yrkesliv. Obligatorisk praktik är en väg att gå, samarbeten med högskolor ett annat.

– När det gäller teknikprogrammen är det otroligt mycket fokus på samarbeten med högskolorna, som KTH. Eleverna ska känna att de är på väg dit redan när de går på gymnasiet. Det ser man mer sällan på Samhällsprogrammen, säger hon.

Cecilia Burman

Svenskt Näringsliv: Tre förslag för att stärka det samhällsvetenskapliga programmet
  • Gör matte 3 obligatoriskt, vilket skulle stärka högskolekopplingen och höja svårighetsgraden.
     
  • Dela upp programmet i två delar, en beteendevetenskaplig och pedagogisk inriktning, och en för statsvetenskap och sociologi. Det skulle också stärka anknytningen till högskolan. Eller så byter man namn till Beteendevetenskapliga programmet, för att konkretisera vad det faktiskt är man studerar.
     
  • Inför idrottsinriktning och andra profiler på andra program, och ännu hellre att de är kopplade till skolorna och inte specifika program. I dag är det oftast samhälls- eller ekonomiprogrammet man måste läsa för att få tillgång till idrottsprofilen.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.
NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Så blir studievägledningen effektivare

UTBILDNING Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

KOMMENTAR Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

KOMMENTAR Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så får Sveriges elever en bättre skolgång

UTBILDNING Allt fler elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. För att vända trenden har Svenskt Näringsliv tagit fram fem konkreta förslag. ”Ju bättre prestationer på nationella prov, desto högre blir tillväxten”, sa rapportförfattaren Anders Morin vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Samordnade antagningar bra för svensk skola

UTBILDNING En ny rapport ger ytterligare bränsle till debatten om det fria skolvalet. Bland annat föreslås att antagningarna samordnas, vilket ger skolor en tydligare bild av vilka och hur många elever som börjar vid terminstarten.
NYHET Publicerad:

Svenska elever underpresterar – här är lösningarna

DEBATT Sverige hade kunnat ha betydligt högre tillväxt om landets elever presterat bättre på internationella prov. Att öka den lärarledda undervisningen och andelen friskoleelever skulle höja tillväxten betydligt, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Gymnasierapporten 2019 - attityder, antal och etablering

RAPPORT I en ny rapport redovisar Svenskt Näringsliv statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den.
NYHET Publicerad:

Så vänder svensk skola den negativa utvecklingen

KOMMENTAR Det krävs omfattande reformer om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan, hävdar OECD i en färsk analys. Kompetent personal, fokus på kunskap och tydlig redovisning för hur skolan presterar är några förslag från Karin Rebas, utbildningsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik