Skolkvalitet, lönsamhet och betygsinflation

RAPPORT Publicerad
Skolkvalitet_lonsamhet_och_betygsinflation.pdf

I rapporten ”Lönsamma kunskaper: Sambandet mellan vinst och kvalitet i svenska grundskolor” visar forskarna att grundskolor som drivs av lönsamma aktiebolag uppnår högre värden på flera skolkvalitetsmått jämfört med grundskolor som drivs av olönsamma aktiebolag. I detta PM följer vi upp med en mer omfattande analys än tidigare av den inverkan som betygsinflation kan tänkas ha på elevernas akademiska resultat. Inte heller denna gång finner vi några tecken på högre betygsinflation i friskolor som drivs av aktiebolag med högre lönsamhet. Att skolor med högre lönsamhet uppvisar högre kvalitet beror alltså inte på att de är mer generösa i sin betygssättning.