Vägen till bättre kunskap

RAPPORT Publicerad

 

Förmågan att konkurrera med kunskap blir allt viktigare. Samtidigt ser vi mörka orosmoln både vad gäller forskningen och utbildningen i Sverige. För näringslivet är kunskapsförsörjningen fullkomligt central och därför är vi angelägna att ge våra synpunkter på vilka åtgärder som bör prioriteras för att stärka Sveriges position som kunskapsnation

Vad gäller utbildningspolitiken så måste hela diskussionen om att höja kvaliteten utgå från lärarnas kompetens. De nyligen införda karriärtjänsterna är bra, men vi menar att det krävs mer. Vi vill se generella lönehöjningar i kombination med höjda krav på ämneskunskaper, samt ökade insatser för kompetensutveckling. Vi vill också underlätta för individer med goda ämneskunskaper att senare i livet söka sig till läraryrket.