Gör det inte svårare för äldre att jobba längre

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Riksdagens pensionsgrupp diskuterar en höjning av Las-åldern från 67 till 69 år. Det hämmar viljan att anställa äldre bland våra medlemsföretag, skriver Carola Lemne och Peter Jeppsson.

Äldre arbetskraft
Foto: RUSLAN GUZOV

Det bör finnas en åldersgräns då anställningsskyddet i formell mening upphör, anser Svenskt Näringsliv.

Sverige lider brist på arbetskraft. När företagen har svårt att hitta rätt medarbetare vill de behålla eller anställa fler äldre medarbetare vars kompetens ofta är mycket värdefull. Men nu hotar ett förslag i riksdagens pensionsgrupp att göra det svårare för äldre att fortsätta i arbetslivet. Pensionsgruppen överväger ett förslag om att höja den så kallade Las-åldern från 67 till 69 år. Det kan låta bra på pappret, men om förslaget blir verklighet kommer det att motverka sitt syfte. Företagens vilja att anställa äldre kommer att minska, inte öka.

Den blocköverskridande parlamentariska Pensionsgruppen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ansvarar för att säkra och utveckla ålderspensionssystemet. När gruppen nu diskuterar hur pensionssystemet behöver utvecklas är utgångspunkten att fler äldre behöver arbeta mer. Vi lever längre och antalet år i arbete behöver öka för att vi ska få en bra pension. Ett av förslagen som diskuteras går dock på tvären mot detta. Förslaget innebär en höjning av den så kallade Las-åldern, från dagens 67 till 69 år.

I synnerhet allianspartierna som länge förordat ett längre arbetsliv för de som vill och kan bör ställa sig frågan om de vill medverka till att försvåra för äldre att jobba längre upp i åldrarna – och dessutom utvidga LAS.

Las-åldern är den ålder vid vilken en medarbetares ensidiga rätt gentemot arbetsgivaren att stanna kvar i anställning upphör på grund av ålder. I samband med att en medarbetare fyller 67 år finns det idag en möjlighet för arbetsgivaren att på ett förenklat sätt avsluta anställningen. Detta regleras i Lagen om anställningsskydd, Las, och kan beskrivas som ett fönster som idag bara är öppet i en månad. Eftersom arbetsgivaren därefter kan få svårt att säga upp personen till följd av Las känner sig många arbetsgivare tvungna att nyttja fönstret – även om både arbetsgivaren och medarbetaren i fråga egentligen vill att anställningen ska fortgå.

Äldre medarbetares kompetens är ofta mycket viktig i företagen. Men vi måste också inse att vår förmåga när vi blir äldre att nyttiggöra vår kompetens för arbetsgivaren skiftar från individ till individ. Att åldras hör till livets förutsättningar. Det behöver därför finnas en åldersgräns då anställningsskyddet i formell mening upphör.

När vi frågar våra medlemsföretag svarar omkring hälften att de skulle påverkas av en höjning av Las-åldern från 67 till 69 år. Sju av tio av de företag som skulle påverkas uppger att deras vilja att anställa äldre minskar om förslaget att höja Las-åldern blir verklighet. Det beror på att riskerna med att anställa äldre medarbetare ökar för mycket för företagen.

Vår utgångspunkt är att såväl pensionssystemet som arbetsrätten ska skapa trygghet och förutsägbarhet för den enskilde, utan att det leder till onödiga hinder för företag att anställa och för fler att jobba. Vill man främja förutsättningarna för att fler ska jobba längre är det därför fel att höja LAS-åldern.

En förenklad möjlighet för äldre att jobba bör uppmuntras framför att ytterligare förstärka en redan stelbent lagstiftning om anställningsskydd. En rimlig förändring istället för det förslag som nu hotar bli verklighet vore att fönstret för arbetsgivaren att avsluta en anställning förblir öppet från 67 års ålder. Det skulle i praktiken underlätta för företagen att behålla och anställa äldre som vill fortsätta jobba.

För många som vill och kan innebär ett längre arbetsliv en välkommen möjlighet att höja sin intjänade pension och ekonomiska levnadsstandard. Att fortsätta jobba men exempelvis börja trappa ner tiden är ofta också en uppskattad övergång till livet som pensionär.

Samhällsekonomiskt är det även betydelsefullt om arbetslivet förlängs i takt med att vi lever längre. Idag jobbar 100 000 personer fler i åldrarna 65–74 år jämfört med 2005. Fler arbetade timmar i ekonomin är statsfinansiellt bra och för arbetsgivare är de seniora medarbetarnas kompetens ofta mycket värdefull. De senaste åren har kurvan uppåt dock stannat av. Under 2015 och 2016 minskade sysselsättningsgraden bland äldre. Det är för tidigt att tala om att trenden har vänt. Men givet att den demografiska utvecklingen talar för att färre kommer att få försörja allt fler åtgärder som underlättar för seniorer att jobba längre.

Pensionsgruppen bör för att säkra och utveckla ålderspensionssystemet avstå från sitt förslag om höjd Las-ålder som enbart skulle cementera dagens LAS och tränga ut äldre från arbetsmarknaden. Sverige behöver reformer som gör det enklare för företag att växa och anställa och som – inte bara på pappret – utan på riktigt förstärker möjligheten för fler i Sverige att jobba längre.

Artikeln publicerades i SvD 2017-10-06

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport från parterna inför förhandlingarna om anställningsskydd och omställning

ARBETSMARKNAD LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsatte i januari 2020 tre arbetsgrupper för att ta fram förslag till regler för anställningsskydd, omställningssystem och kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring i privat sektor. Resultatet redovisas i en partsgemensam rapport.
NYHET Publicerad:

Dahl: "Parterna kan komma överens om betydligt bättre regler"

ARBETSMARKNAD Fem personer får undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar, föreslår utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Samtidigt utökas arbetstagarnas rätt till kompetensutveckling. "Utredningen har förslag som ökar företagens vilja att anställa, men också förslag som skulle försämra möjligheterna till fler jobb", säger vice vd Mattias Dahl, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Våga förhandla om Las”

ARBETSMARKNAD I söndags spreds uppgifter i SVT om den pågående Las-utredningen. Mattias Dahl, vice vd, vill inte kommentera förrän utredningen är officiell. Helst vill han att parterna ska komma överens om betydligt bredare och bättre regler för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om avsiktsförklaring

ARBETSMARKNAD Idag har arbetsmarknadens parter kommit överens om en avsiktsförklaring om flexibiltet och trygghet i arbetslivet. Det meddelar de i ett pressmeddelande på torsdagsförmiddagen. Bland annat ska allmän visstid ersättas och arbetsgivarna få större flexibilitet vid uppsägningar.
NYHET Publicerad:

För smalt direktiv till Las-utredning

ARBETSRÄTTEN Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning av Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringsliv anser att uppdraget är alldeles för begränsat.
NYHET Publicerad:

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

ARBETSMARKNAD Nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.
NYHET Publicerad:

LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om

ARBETSRÄTTEN Svenskt Näringsliv kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan. Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Det hög tid för genomgripande förändringar, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

KOMMENTAR Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hela LAS måste ändras

ARBETSMARKNAD Arbetsrätten har blivit en het potatis i regeringsförhandlingarna. Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, anser att det inte räcker med mindre justeringar i turordningsreglerna utan att hela LAS måste ändras.
NYHET Publicerad:

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Gammal LAS hämmar Dalarnas tillväxt

LAS Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Dalarnas företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. 55 procent av Svenskt Näringlivs företagarpanel uppger att lagen hämmar deras utveckling och tillväxt och i Dalarna svarar 73 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler. "En förändrad lagstiftning skulle underlätta för oss på så många sätt" menar Josefin Elmer, som äger och driver O´Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Höjd LAS-ålder hämmar företagens vilja att anställa äldre

ARBETSMARKNAD Regeringen vill höja LAS-åldern från 67 till 69 år. Arbetsgivarna är kritiska och vänder sig mot rätten att få vara kvar. Den bästa lösningen är individuella överenskommelser på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och medarbetare, anser pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Undersökning: LAS bromsar tillsvidarejobben för 7 av 10 företagare

ARBETSMARKNAD Fler än sju av tio företagare har hindrats från att tillsvidareanställa på grund av Lagen om anställningsskydd. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

ARBETSMARKNAD ”För att kunna expandera måste man våga rekrytera, men som LAS ser ut nu kan man istället tvingas avstå, vilket varken gynnar företag eller medarbetare”, berättar måleriföretagaren Jörgen Bergqvist som är en av de många företagare som ser behov av att förändra LAS.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot LAS: ”Vi förlorar en hel generation”

ARBETSMARKNAD LAS skapar en falsk trygghet och står i vägen för generationsskiften. Det menar företagaren Jörgen Bergqvist, som avstått från att anställa fler medarbetare då risken för felrekrytering är stor.
NYHET Publicerad:

Professor: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

ARBETSMARKNAD En lättnad av turordningsreglerna leder till mindre sjukfrånvaro och högre produktivitet, visar färsk forskning. Att avskaffa tvåundantaget i LAS skulle ge stora negativa effekter, menar professor Per Skedinger.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet behöver förändras

LAS Företag drar sig för att anställa på grund av gällande LAS-regler. Unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden, antalet fast jobb minskar. Lagstiftningen behöver reformeras på ett genomgripande sätt, skriver Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Anställningsskydd ökar inte tryggheten

LAS Trygghet på jobbet skapas genom kompetens och arbetsinsats, snarare än anställningsskydd. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.