Gör det inte svårare för äldre att jobba längre

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Riksdagens pensionsgrupp diskuterar en höjning av Las-åldern från 67 till 69 år. Det hämmar viljan att anställa äldre bland våra medlemsföretag, skriver Carola Lemne och Peter Jeppsson.

Äldre arbetskraft
Foto: RUSLAN GUZOV

Det bör finnas en åldersgräns då anställningsskyddet i formell mening upphör, anser Svenskt Näringsliv.

Sverige lider brist på arbetskraft. När företagen har svårt att hitta rätt medarbetare vill de behålla eller anställa fler äldre medarbetare vars kompetens ofta är mycket värdefull. Men nu hotar ett förslag i riksdagens pensionsgrupp att göra det svårare för äldre att fortsätta i arbetslivet. Pensionsgruppen överväger ett förslag om att höja den så kallade Las-åldern från 67 till 69 år. Det kan låta bra på pappret, men om förslaget blir verklighet kommer det att motverka sitt syfte. Företagens vilja att anställa äldre kommer att minska, inte öka.

Den blocköverskridande parlamentariska Pensionsgruppen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ansvarar för att säkra och utveckla ålderspensionssystemet. När gruppen nu diskuterar hur pensionssystemet behöver utvecklas är utgångspunkten att fler äldre behöver arbeta mer. Vi lever längre och antalet år i arbete behöver öka för att vi ska få en bra pension. Ett av förslagen som diskuteras går dock på tvären mot detta. Förslaget innebär en höjning av den så kallade Las-åldern, från dagens 67 till 69 år.

I synnerhet allianspartierna som länge förordat ett längre arbetsliv för de som vill och kan bör ställa sig frågan om de vill medverka till att försvåra för äldre att jobba längre upp i åldrarna – och dessutom utvidga LAS.

Las-åldern är den ålder vid vilken en medarbetares ensidiga rätt gentemot arbetsgivaren att stanna kvar i anställning upphör på grund av ålder. I samband med att en medarbetare fyller 67 år finns det idag en möjlighet för arbetsgivaren att på ett förenklat sätt avsluta anställningen. Detta regleras i Lagen om anställningsskydd, Las, och kan beskrivas som ett fönster som idag bara är öppet i en månad. Eftersom arbetsgivaren därefter kan få svårt att säga upp personen till följd av Las känner sig många arbetsgivare tvungna att nyttja fönstret – även om både arbetsgivaren och medarbetaren i fråga egentligen vill att anställningen ska fortgå.

Äldre medarbetares kompetens är ofta mycket viktig i företagen. Men vi måste också inse att vår förmåga när vi blir äldre att nyttiggöra vår kompetens för arbetsgivaren skiftar från individ till individ. Att åldras hör till livets förutsättningar. Det behöver därför finnas en åldersgräns då anställningsskyddet i formell mening upphör.

När vi frågar våra medlemsföretag svarar omkring hälften att de skulle påverkas av en höjning av Las-åldern från 67 till 69 år. Sju av tio av de företag som skulle påverkas uppger att deras vilja att anställa äldre minskar om förslaget att höja Las-åldern blir verklighet. Det beror på att riskerna med att anställa äldre medarbetare ökar för mycket för företagen.

Vår utgångspunkt är att såväl pensionssystemet som arbetsrätten ska skapa trygghet och förutsägbarhet för den enskilde, utan att det leder till onödiga hinder för företag att anställa och för fler att jobba. Vill man främja förutsättningarna för att fler ska jobba längre är det därför fel att höja LAS-åldern.

En förenklad möjlighet för äldre att jobba bör uppmuntras framför att ytterligare förstärka en redan stelbent lagstiftning om anställningsskydd. En rimlig förändring istället för det förslag som nu hotar bli verklighet vore att fönstret för arbetsgivaren att avsluta en anställning förblir öppet från 67 års ålder. Det skulle i praktiken underlätta för företagen att behålla och anställa äldre som vill fortsätta jobba.

För många som vill och kan innebär ett längre arbetsliv en välkommen möjlighet att höja sin intjänade pension och ekonomiska levnadsstandard. Att fortsätta jobba men exempelvis börja trappa ner tiden är ofta också en uppskattad övergång till livet som pensionär.

Samhällsekonomiskt är det även betydelsefullt om arbetslivet förlängs i takt med att vi lever längre. Idag jobbar 100 000 personer fler i åldrarna 65–74 år jämfört med 2005. Fler arbetade timmar i ekonomin är statsfinansiellt bra och för arbetsgivare är de seniora medarbetarnas kompetens ofta mycket värdefull. De senaste åren har kurvan uppåt dock stannat av. Under 2015 och 2016 minskade sysselsättningsgraden bland äldre. Det är för tidigt att tala om att trenden har vänt. Men givet att den demografiska utvecklingen talar för att färre kommer att få försörja allt fler åtgärder som underlättar för seniorer att jobba längre.

Pensionsgruppen bör för att säkra och utveckla ålderspensionssystemet avstå från sitt förslag om höjd Las-ålder som enbart skulle cementera dagens LAS och tränga ut äldre från arbetsmarknaden. Sverige behöver reformer som gör det enklare för företag att växa och anställa och som – inte bara på pappret – utan på riktigt förstärker möjligheten för fler i Sverige att jobba längre.

Artikeln publicerades i SvD 2017-10-06

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Omställningsförmågan viktig för företagen

KOMMENTAR En förändring av LAS skulle inte påverka omställningsförsäkringarna som arbetsgivare och fack har utvecklat tillsammans. "Vi är måna om att bidra till att en bra verksamhet fortsatt bedrivs och utvecklas på detta område", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

"Las behöver anpassas till dagens arbetsmarknad"

LAS För fjärde året i rad har Otto Nilssons Byggnads AB utsetts till Gasellföretag. Företaget har vuxit till 65 anställda och därmed skapat en massa nya arbetstillfällen i Eslöv. Men ett hinder för nya anställningar är lagen om anställningsskydd (Las), enligt Patrik Wibelius som driver företaget.
NYHET Publicerad:

Nya regler kan ge fler fasta jobb

ARBETSMARKNAD Lagen om anställningsskydd försvårar för företag att anställa. Helena Bonnevie driver en friskola. "Vi blir restriktiva med anställningar, men kan sysselsätta ett 10-tal personer utöver den bemanning som vi har idag”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Företagare: Las hindrar oss från att anställa

LAS En av tre företagare avstår från att anställa på grund av Las, visar en ny undersökning. Björn Jonzon är en av dem. Han behöver anställa två kockar, och innan dess vågar han inte anställa till andra tjänster. "Alla blir förlorare, när alla istället skulle kunna bli vinnare", säger han.
NYHET Publicerad:

Snårigt regelverk ger färre jobb

LAS Lagen om anställningsskydd stänger ute människor från arbetsmarknaden snarare än välkomnar dem. Framförallt drabbar det dem som redan står långt från arbetsmarknaden. Det menar Pernilla Jennervall på Tyllingstrands Konsult i Falun.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Positivt att LO vill diskutera LAS

ARBETSMARKNAD Igår kom beskedet från LO och ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att de vill förhandla om anställningstrygghet med motparten. Peter Jeppsson ser positivt på att LO nu vill diskutera LAS.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet måste moderniseras

LAS Arbetsmarknaden förändras ständigt. Teknikutveckling, digitalisering och globalisering är några av de faktorer som driver på utvecklingen. Men lagen om anställningsskydd (LAS) är en kvarleva från en annan tid. Det skriver Peter Jeppsson och Lotta Petterson i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

"LAS måste moderniseras – annars ger jag upp"

LAS Lagen om anställningsskydd skapar osäkerhet och oro bland små och medelstora företag – inte bara för företagarna utan även för de anställda. Det kan Anna Karin Tyskhagen vittna om. Därför välkomnar hon nu det nyväckta politiska intresset för en modernisering av lagen.
NYHET Publicerad:

Gör det inte svårare för äldre att jobba längre

KOMMENTAR Riksdagens pensionsgrupp diskuterar en höjning av Las-åldern från 67 till 69 år. Det hämmar viljan att anställa äldre bland våra medlemsföretag, skriver Carola Lemne och Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.
NYHET Publicerad:

Fler jobb med modernt anställningsskydd

KOMMENTAR Tre av fyra företagare kan anställa fler om arbetsrätten tar större hänsyn till företagens behov. Att minska risken för företagare i samband med anställning förbättrar integrationen och ger fler chansen till ett jobb, skriver Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv och PTK avslutar omställningsförhandlingar

OMSTÄLLNING Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett nytt omställningsavtal har avlutats. Svenskt Näringsliv konstaterar att det inte finns förutsättningar för meningsfulla förhandlingar.
NYHET Publicerad:

Minister vill ha kvar lex Laval

ARBETSMARKNAD Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, vill inte längre riva upp lex Laval. Insiktsfullt, anser arbetsrättsjurist Lars Gellner.
NYHET Publicerad:

Slopat LAS-undantag slår mot småföretagen

ARBETSMARKNAD Många av landets småföretagare är bestörta efter Ylva Johanssons (S) besked att Socialdemokraterna vill slopa undantaget från turordningsreglerna. ”Utan det kan vi tvingas sparka den som har kompetens och levererar det som vi behöver”, säger småföretagaren Catarina Hagstrand.
NYHET Publicerad:

Kommentar: S-förslag hämmar företagens tillväxt

KOMMENTAR Socialdemokraterna med Stefan Löfvén i spetsen vill framstå som näringslivets vänner och berättar gärna att de inte ser näringslivet som ett särintresse. De skriver i sina program att företagen behöver bättre förutsättningar för att växa och utvecklas. Men mot detta står deras egna förslag, skriver Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen.
NYHET Publicerad:

”Prata konkurrenskraft, inte jobb”

ALMEDALEN ”Jag tycker att man ska sluta prata jobb och istället prata om hur vi ska behålla och utveckla företagens konkurrenskraft”. Det sa Per Linde, ägare till industriföretaget Linde Metallteknik.
NYHET Publicerad:

Reformförslag ska få fart på företagens investeringar

REFORMAGENDAN Svårigheten att få tillgång till finansiering är företagens största hinder för att genomföra investeringar. Även brist på kompetent arbetskraft och krångliga regler ställer till det. Svenskt Näringsliv presenterar nu ett antal reformförslag som kan förenkla för företagen och få fart på produktiviteten. 
NYHET Publicerad:

Stabil andel visstidsanställda

ARBETSMARKNAD De senaste nio åren har antalet sysselsatta i genomsnitt stigit med cirka 45 000 per år. Andelen visstidsanställda ligger stabilt under perioden. Det visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

LAS tvingar bort unga medarbetare

WEBB-TV Personalomsättningen på industriföretaget Texo i Älmhult är låg och inom några år närmar sig många anställda pensionsåldern. Vd Anders Svenssons försök att föryngra personalstyrkan försvåras av dagens lagstiftning. "Det måste luckras upp på något sätt", säger han.