Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.

Kjell-Arne Edvinsson

Kjell-Arne Edvinsson

Lagen om anställningsskydd, LAS, är central på svensk arbetsmarknad. En mätning från DN/Ipsos visar att varannan svensk kan tänka sig att göra avsteg från principen ”sist in-först ut” och ge arbetsgivare ökade möjligheter att bestämma vem som får behålla jobbet vid uppsägningar.

Som företagare inom it- och konsultbranschen sedan 80-talet har Kjell-Arne Edvinsson lång erfarenhet av företagande, både som egenföretagare och med anställda. Idag arbetar han som managementkonsult och har ett antal styrelseuppdrag inom olika branscher. När LAS kommer på tal är han tydlig:

– Både turordningsreglerna och det faktum att det i princip är omöjligt att säga upp en anställd på grund av personliga skäl är problematiskt, säger Kjell-Arne Edvinsson med emfas.

Han berättar om ett fall där en anställd i ett av hans tidigare företag mobbade sina medarbetare. Några andra anställda hann säga upp sig innan företagsledningen förstod vad som pågick. Trots detta blev de inte av med den anställde. Fackets ombudsman förstod situationen men konstaterade krasst att det inte fanns något bra sätt att hantera en fyrkantig lagstiftning på.

– Det hade kostat oss tio till tolv månadslöner att göra oss av med denna person, så detta blev spiken i kistan. Vi var helt utmattade och valde istället att sälja verksamheten. Ett litet företag har inte de ekonomiska och personella muskler som ett större företag har för att lösa såna här tvister. Lagstiftningen är helt enkelt skriven för stora företag. Sedan 2016 finns dessutom en ny arbetsmiljölag där arbetsgivaren är ansvarig för den psykosociala arbetsmiljön, vilket gör små företag än mer sårbara för situationer som den ovan, säger Edvinsson.

En felrekrytering kan med andra ord sänka ett företag, och detta är något som Kjell-Arne Edvinsson har sett hos många av sina kunder. Om man hamnar i en konflikt, där man är helt övertygad om att den anställde har gjort fel, så är man ändå skyldig att betala lön till dess att tvisten är avgjord. En process i tingsrätten kan ta upp till två år. Det blir stora summor för ett litet företag.

– Ett annat exempel är en person som togs på bar gärning när denne stal från företaget. Facket hävdade att den anställde skulle ha tre månaders lön, och att polisanmälan skulle dras tillbaka för att de inte skulle skapa en konflikt kring fallet. Man kan tycka att stöld borde slå högre än LAS, men tydligen inte, säger Kjell-Arne Edvinsson.

Han lyfter fram det faktum att LAS trots allt är ömsesidigt skriven med båda partnernas intressen i åtanke, men att det i praktiken är facket som har tolkningsföreträde. Därmed beror det ofta på vilken ombudsman och vilket fack man har att göra med hur lagen tolkas i praktiken.

– Uppsägning ska ske på saklig grund. Men vad är en saklig grund? frågar Kjell-Arne Edvinsson retoriskt. På sätt och viss skulle man inte behöva skriva om LAS utan tillämpa den som det var tänkt från början och komma överens om hur man ska tolka lagen. De som kräver reformering av LAS är inte de stora företagen utan de små. De som sitter ner och pratar måste ha förståelse för de mindre företagens förutsättningar, säger han.

Peter Jeppsson, vice vd, gläds åt att synen på LAS och anställningsskydd håller på att stöpas om. Med tanke på de stora förändringar som har skett i samhället och på arbetsmarknaden, så är utvecklingen naturlig, anser Jeppsson.

– Trygghet på dagens arbetsmarknad är snarare att veta att man kan få ett nytt arbete om man blir av med det man har, än att hålla sig kvar i kraft av lång anställningstid, säger han.

Text: Karin Carlesten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport från parterna inför förhandlingarna om anställningsskydd och omställning

ARBETSMARKNAD LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsatte i januari 2020 tre arbetsgrupper för att ta fram förslag till regler för anställningsskydd, omställningssystem och kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring i privat sektor. Resultatet redovisas i en partsgemensam rapport.
NYHET Publicerad:

Dahl: "Parterna kan komma överens om betydligt bättre regler"

ARBETSMARKNAD Fem personer får undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar, föreslår utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Samtidigt utökas arbetstagarnas rätt till kompetensutveckling. "Utredningen har förslag som ökar företagens vilja att anställa, men också förslag som skulle försämra möjligheterna till fler jobb", säger vice vd Mattias Dahl, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Våga förhandla om Las”

ARBETSMARKNAD I söndags spreds uppgifter i SVT om den pågående Las-utredningen. Mattias Dahl, vice vd, vill inte kommentera förrän utredningen är officiell. Helst vill han att parterna ska komma överens om betydligt bredare och bättre regler för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om avsiktsförklaring

ARBETSMARKNAD Idag har arbetsmarknadens parter kommit överens om en avsiktsförklaring om flexibiltet och trygghet i arbetslivet. Det meddelar de i ett pressmeddelande på torsdagsförmiddagen. Bland annat ska allmän visstid ersättas och arbetsgivarna få större flexibilitet vid uppsägningar.
NYHET Publicerad:

För smalt direktiv till Las-utredning

ARBETSRÄTTEN Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning av Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringsliv anser att uppdraget är alldeles för begränsat.
NYHET Publicerad:

Persson på S-kongressen: "Viktigt att Sverige bibehåller sin konkurrenskraft"

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraternas kongress ägde rum i Örebro i helgen. Svenskt Näringslivs ordförande, Fredrik Persson, var på plats för att lyfta viktiga näringslivsfrågor som företagens kompetensförsörjning, Sveriges konkurrenskraft och ändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

ARBETSMARKNAD Nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.
NYHET Publicerad:

LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om

ARBETSRÄTTEN Svenskt Näringsliv kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan. Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Det hög tid för genomgripande förändringar, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

KOMMENTAR Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hela LAS måste ändras

ARBETSMARKNAD Arbetsrätten har blivit en het potatis i regeringsförhandlingarna. Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, anser att det inte räcker med mindre justeringar i turordningsreglerna utan att hela LAS måste ändras.
NYHET Publicerad:

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Företagare: Politikerna måste förstå hur viktiga vi är

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede och företagare efterlyser politiker som förstår hur viktiga de är för Sverige. "Det har varit ett stort fokus på bland annat bidrag och välfärd men inte var pengarna ska komma ifrån", säger företagaren Emma Dehmer Unevik.
NYHET Publicerad:

Heta valfrågor för småföretagare

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede. Privat välfärd, integration, fossilfritt bränsle och att skapa jobb för nyanlända är prioriterade frågor för ett par småföretagare.
NYHET Publicerad:

”Extra föräldraledighet en märklig prioritering”

VALET 2018 Socialdemokraterna föreslår en extra veckas ledighet för föräldrar vid skollov. En märklig prioritering, anser chefekonom Bettina Kashefi. ”Partiets förslag riskerar att påverka arbetsutbudet och samhällsekonomin negativt i ett läge då svenska företag har stor brist på arbetskraft.”
NYHET Publicerad:

Gammal LAS hämmar Dalarnas tillväxt

LAS Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Dalarnas företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. 55 procent av Svenskt Näringlivs företagarpanel uppger att lagen hämmar deras utveckling och tillväxt och i Dalarna svarar 73 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler. "En förändrad lagstiftning skulle underlätta för oss på så många sätt" menar Josefin Elmer, som äger och driver O´Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Höjd LAS-ålder hämmar företagens vilja att anställa äldre

ARBETSMARKNAD Regeringen vill höja LAS-åldern från 67 till 69 år. Arbetsgivarna är kritiska och vänder sig mot rätten att få vara kvar. Den bästa lösningen är individuella överenskommelser på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och medarbetare, anser pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Undersökning: LAS bromsar tillsvidarejobben för 7 av 10 företagare

ARBETSMARKNAD Fler än sju av tio företagare har hindrats från att tillsvidareanställa på grund av Lagen om anställningsskydd. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

ARBETSMARKNAD ”För att kunna expandera måste man våga rekrytera, men som LAS ser ut nu kan man istället tvingas avstå, vilket varken gynnar företag eller medarbetare”, berättar måleriföretagaren Jörgen Bergqvist som är en av de många företagare som ser behov av att förändra LAS.
NYHET Publicerad:

Så tycker blivande riksdagsledamöter om företagen

VALET 2018 Svenskt Näringsliv har tagit pulsen på samtliga politiker på valbar plats till riksdagen i höst. De lovar att förbättra villkoren för landets företag om de blir invalda i riksdagen.