Lönerapportering & lönestatistik

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Lönestatistiken används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete.

Näringslivets lönestatistik

Logga in till lönerapporteringen

Medlemsföretag som deltar i Svenskt Näringslivs löneundersökning kontaktas via brev med information om inloggningsrutiner. Om du fått ett sådant brev kan du logga in genom att klicka på knappen ovan.

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Lönestatistiken används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete.

Lönestatistiken tas fram i ett system, Näringslivets lönestatistik, där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker. Nytt 2016 är att medlemsföretagen kan få en egen återrapportering av lönestatistiken.

Svenskt Näringsliv samarbetar med Statistiska Centralbyrån (SCB) som har ansvar för den officiella lönestatistiken i Sverige. Samarbetet innebär att medlemsföretag inte behöver rapportera lönestatistik både till SCB och till Svenskt Näringsliv. Detta minimerar företagens arbete.