Friåret i ny skepnad – knappast vad svensk arbetsmarknad behöver

NYHET Publicerad

KOMMENTAR En statlig utredning föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet. ”Att återigen satsa stora pengar på att ge de som redan har jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet, är knappast vad svensk arbetsmarknad behöver", skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 

Bildcollage.jpg

En ny modell av utvecklingsledighet riskerar att ytterligare öka företagens problem med kompetensförsörjning, anser Svensk Näringsliv.

Miljöpartiets förre partisekreterare Anders Wallner har i dag presenterat första delen i ”Utredningen för hållbart arbetsliv över tid”. Betänkandet domineras av ett förslag om en så kallad utvecklingsledighet, vilket har stora likheter med det numera avskaffade friåret.

Förslaget om utvecklingsledighet består, kort beskrivet, av en möjlighet för personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden att vara lediga för bland annat studier och andra typer av fortbildning i upp till ett år. Precis som med friåret är en förutsättning för möjligheten till ledighet att den anställde kan ersättas av en vikarie som arbetsgivaren godkänner. Vikarien ska vara inskriven vid den offentliga Arbetsförmedlingen.

Ersättningen är generös, inte minst om man jämför med andra som studerar, och motsvarar hela den ersättning som den ledige skulle få som arbetslös – men utan någon nedtrappning efter de första hundra dagarna. Enligt uppgifter till Ekot bedömer utredningen att vid stort intresse kommer systemet kosta över tio miljarder per år.

Förslaget är olyckligt ur många synvinklar. Utveckling och fortbildning är naturligtvis viktigt, men att staten återigen satsar stora pengar på att ge de som redan har ett jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet är knappast vad arbetsmarknaden behöver. Den ökade frånvaron riskerar naturligtvis att ytterligare öka företagens problem med kompetensförsörjning. Som arbetsmarknadspolitisk åtgärd är det också en mycket dyr och sannolikt ineffektiv insats. Istället borde fokus riktas mot mer angelägna frågor som att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa till arbete.

Erfarenheterna av friåret är inte positiva. Enligt IFAU ledde det troligen till minskad sysselsättning och några positiva effekter i form av minskad sjukfrånvaro kunde inte beläggas. Det fanns heller inte heller något som tydde på att friårsledigheten gav höjd pensionsålder, snarare tvärtom.

Även utvärderingar av den finska alterneringsledigheten, som utredningen hämtat en hel del inspiration från, visar på samma effekter som friåret. Det är därför högst troligt att även den utvecklingsledighet som utredningen nu föreslår kommer att leda till motsvarande konsekvenser. Det skulle då gå tvärtemot mot de ambitioner som de flesta svenska politiska partier har om att fler måste arbeta längre för att vi ska klara pensionsåtagandena och de offentliga finanserna framöver.

Andra frågor som utredningen skulle bedöma var införandet av en generell rätt att arbeta deltid och lagstadgade arbetstidsbanker. Några sådana förslag lämnar utredningen positivt nog inte, bland annat med motiveringen att det är frågor som arbetsmarknadens parter ska hantera.

Utredningen föreslår dock en rätt för en anställd att begära att få arbeta deltid. Arbetsgivaren är inte skyldig att bevilja deltiden, men måste under skadeståndsansvar ge ett skriftligt svar på frågan inom viss tid.

Förslaget innebär inget annat än ett slag i luften och kommer inte få några andra effekter än att det skulle vara en helt omotiverad ökning av företagens administrativa börda.

De allra flesta anställda är redan medvetna om att det redan i dag går att fråga om det är möjligt att gå ner i arbetstid och arbetsgivarna ger då ett svar utifrån verksamhetens förutsättningar. Det är en del av den naturliga och fortlöpande dialog som sker på arbetsplatserna i denna och många andra liknande frågor. Den dialogen stärks inte av att införa skadeståndssanktionerade skyldigheter att ge skriftliga svar – det skulle snarare ge rakt motsatt effekt.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

KOMMENTAR LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten – slagfältet i handelskrigen

KOMMENTAR I allt fler sammanhang talas om risken för handelskrig mellan olika länder och regioner i världen. En protektionistisk inställning går stick i stäv med det som på många sätt byggt vårt välstånd. Men vi behöver faktiskt också lyfta blicken och diskutera hur svenska företagets kunskapsbaserade tillgångar kan skyddas i en internationell kontext, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Alarmerande kockbrist – prövning för restaurangbranschen

KOMPETENSBRIST Bristen på kockar är så stor att många företagare tvekar att öppna eller expandera sin restaurang, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hamnkonflikten är orimlig

KOMMENTAR Hamnarbetarförbundets pågående landsomfattande strejker och blockader är orimliga på flera sätt, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd. Nu brådskar det att få lagstiftning på plats.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Möjligheter och risker i skattepolitiken framöver

KOMMENTAR Idag får Sverige till sist en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter.
NYHET Publicerad:

Dyra extratjänster får bisarra konsekvenser

DEBATT Malmös hantering av extratjänster väcker frågor om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs en omläggning från ineffektiva åtgärder till riktiga jobb i riktiga företag, skriver regionchef Carina Centrén och arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Brexitavtalet löser immaterialrättsliga knutar

KOMMENTAR Immaterialrätten får ett relativt stort utrymme i brexiavtalet. För svenska företag är de skrivningar som finns där betydligt bättre än vad som fruktats och också betydligt bättre än en del förslag som tidigare förekommit i diskussionerna, skriver Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaravgift i praktiken skatt

KOMMENTAR Det totala skattetrycket i Sverige är högt och arbetsgivaravgiften utgör en stor och ökande andel av detta. Därför är det angeläget med en effektiv och hållbar finans- och skattepolitik som börjar med att åtgärda de mest skadliga skatterna.
NYHET Publicerad:

Viktigt med begreppen i en polariserad skoldebatt

KOMMENTAR Det finns mycket att göra för att minska skolsegregationen – men det gäller att bena ut var problemen ligger. Förenklingar gynnar inte debatten, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till ett reportage i DN.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Populistiskt förslag om digitalskatt

KOMMENTAR Den franska finansministern vill att Sverige och EU ska införa en skatt på så kallade digitala företag. Ironiskt, med tanke på att Frankrike själva, nationellt, har infört mycket förmånliga skatteregler för digitala företag. Digitalskatten är inte en fråga om rättvis beskattning utan ett populistiskt och protektionistiskt förslag som, om det infördes, väsentligt skulle öka risken för ett öppet handelskrig över Atlanten.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens misskötsel slår mot kompetensförsörjningen

KOMMENTAR Regeringens egen granskningsmyndighet IAF riktar i dag ny skarp kritik mot Arbetsförmedlingens bristande uppföljningsåtgärder för arbetssökande. Bilden av att kontrollfunktionerna inte fungerar är allvarlig. Ytterst slår misskötseln av arbetsmarknadspolitiken mot kompetensförsörjningen, skriver Pär Andersson, försäkringsexpert.