Yrkesutbildning för bättre matchning på svensk arbetsmarknad

RAPPORT Publicerad
Yrkesutbildning för bättre matchning.pdf

Sverige behöver en bättre matchning på arbetsmarknaden om vi ska klara konkurrensen på den globala marknaden. Många arbetsgivare vittnar om svårigheter att rekrytera personer med rätt kompetens samtidigt som alltför många saknar jobb. För att komma till rätta med denna matchningsproblematik krävs insatser inom utbildnings-, arbetsmarknads- och näringspolitik. LO och Svenskt Näringsliv har som arbetsmarknadens parter en viktig funktion att fylla. I detta dokument har vi identifierat insatser inom utbildningspolitiken som underlättar för företagens kompetensförsörjning och för personer som önskar byta yrke mitt i livet.

Bakom rapporten står Nina Andersson Brynja och Lasse Thörn från LO och Mia Liljestrand från Svenskt Näringsliv.

Författare