Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige - kort version

RAPPORT Publicerad
Cirkular_Ekonomi_viktiga_principer_SN_april_2019.pdf

Med ökad efterfrågan på varor och tjänster i världen och därmed av naturresurser som behövs för produktion, behöver vi hantera våra resurser mer effektivt för att säkerställa framtida behov. En effektivare resursanvändning är också en förutsättning för att klara satta klimatmål då de är starkt kopplade till resursanvändningen. Att gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi där värdet på produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt, är ett viktigt verktyg. Svenska företag har särskilt goda möjligheter att ta en ledande roll i utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi och näringslivet vill ta en drivande roll. Samhället behöver skapa väl avvägda ramverk som främjar arbetet.

Med detta material som består av tre olika delar; en kortversion som lyfter viktiga principer, en längre rapport som lyfter ett antal viktiga fokusområden och branschbilagor som beskriver förutsättningarna för olika branscher, vill vi visa näringslivets engagemang för utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi och även lyfta näringslivets behov för att med bibehållen konkurrenskraft kunna gå mot en mer cirkulär ekonomi.

I detta dokument redovisas viktiga principer för att främja utvecklingen av en mer cirkulär ekonomi.

Författare