Näringslivet- en central part för genomförandet av Agenda 2030

RAPPORT Publicerad
Naringslivet_V9_web.pdf

Näringslivet har en helt central roll för genomförandet av FN:s 17 hållbarhetsmål, såväl nationellt som globalt. Handel och ett konkurrenskraftigt näringsliv är grundläggande förutsättningar för länders ekonomiska utveckling. Lösningar på många av de globala utmaningar som pekas ut i Agenda 2030 finns i näringslivet, inte minst vad gäller de ekologiska utmaningarna kring klimat, vatten och resursförbrukning, men självklart också kring de sociala och ekonomiska utmaningarna.

Det svenska näringslivet ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete. Utformning av produkter och tjänster inkluderar hållbar utveckling som en självklar parameter, och det finns ett starkt engagemang på ledningsnivå. Men vad krävs för att företag i Sverige ytterligare ska kunna bidra till att nå de globala målen? Hur skapar vi i Sverige största globala hållbarhetsnytta?

Denna broschyr ger en kortfattad bakgrund till Svenskt Näringslivs syn på hur företag kan bidra till Sveriges arbete med att nå de globala målen. Här beskriver vi också tre huvudutmaningar som är särskilt viktiga för Sverige för att skapa ett hållbart samhälle 2030.

Författare