SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Näringslivets kraftsamling för elförsörjningen – så blir framtidens elanvändning


Välkommen till en presentation av Svenskt Näringslivs satsning Kraftsamling Elförsörjning och lansering av vår bedömning av framtidens elanvändning.

Elförsörjningen är en grundbult för Sveriges välstånd, en central fråga för näringslivets konkurrenskraft och en möjliggörare i klimatomställningen. Men elförsörjningen står inför stora utmaningar.

Drivet av klimatomställningen, elektrifieringen och digitaliseringen ser det framtida behovet av el ut att växa kraftigt. För bara några år sedan pekade scenarier och prognoser på ett relativt oförändrat elbehov kommande decennier. Idag är bilden en helt annan och på seminariet kommer nya underlag kring Sveriges framtida elbehov presenteras.

Samtidigt som prognoserna för elbehovet justeras upp ser vi att effektutmaningen i elsystemet växer till följd av en ökande andel variabel produktion i systemet och en stor andel av den befintliga elproduktionen kommer att nå sin beräknade livslängd inom bara ett par decennier. Samtidigt kommer larm från olika delar av landet om att kapaciteten i elnäten sätter stopp för investeringar och tillväxt.

Detta är utmaningar som måste lösas för att elsystemet inte ska begränsa Sveriges möjligheter att utvecklas.

Med anledning av detta har Svenskt Näringsliv startat projektet Kraftsamling Elförsörjning, där vi kommer att analysera vad som krävs för att elsystemet även i framtiden ska kunna vara en möjliggörare för ett konkurrenskraftigt, digitalt och klimatneutralt Sverige.

Deltagare

  • Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv
  • Henrik Henriksson, vd Scania och ordförande i styrgruppen för Kraftsamling Elförsörjning
  • Carin Stoeckmann, vd Byggmästar’n i Skåne och ordförande Sveriges Byggindustrier
  • Henrik Sjölund, vd Holmen
  • Maria Sunér Fleming, vd Svemin och projektledare för Kraftsamling Elförsörjning
  • Linda Flink Wredh, Ansvarig energi och klimat Svenskt Näringsliv

Frukost från kl 7.30.

Välkommen

Datum och tid

  • Fredag 25 oktober 2019, kl. 08:00 – 09:30

Plats

Styrelserummet i Näringslivets Hus, Storgatan 19 , Stockholm