Regeringens skogspolitik stoppar klimatsatsning

TV Publicerad

Att ersätta olja och andra fossila råvaror är en förutsättning för att nå miljömålen och klara klimatomställningen. I Domsjö finns planer för hur det ska gå till men regeringens skogspolitik sätter stopp.