Miljöbalken – Så berör den dig som företagare

RAPPORT Publicerad
Miljobalken.pdf

Miljöbalken – Så berör den dig som företagare ger en översiktlig presentation av miljöbalkens regler. Skriften utgår från frågor och situationer som företagen möter i sin dagliga verksamhet. Avsikten är att den ska kunna fungera som en enkel vägledning för företagare som snabbt och effektivt behöver bilda sig en uppfattning om hur miljöbalken kan påverka den egna verksamheten.

Den har utkommit i ett flertal upplagor sedan år 2002. Denna upplaga är en uppdatering av 2013 års utgåva.

Författare